Рубрикалар

«Оларның нүгүлдүг суртаалында чаңгыс-даа дамды шын чок»

Айдана Ховалыг, тележурналист:

«Украин таланың Барыын чүк-биле чорудуп турары информастыг дайыны бужар чүдек-тир. Ютюб каналга мультфильмнер көрүп олура, база катап Россияга удур украин националистерниң күткүүшкүннүг сөзүглелдерин катап көргүзүп турары-биле ужуражып турар апардывыс. Ол дээрге мегелээр чоруктуң эң кудуку аргазы, ылаңгыя чаш уруг-дарыгны аңаа киириштирери.

Меге суртаал чорудар чоруктуң артында бир дугаарынга АКШ турар деп билир бис. Ооң Украинаның баштыңы Владимир Зеленскийни өжегээр алгап, мактап турары билдингир. Олар чеже-даа кызарга, Зеленский анаа-ла тус черниң олигархтарының деткимчези-биле эрге-чагыргага келген комик, хөй акша ажылдап алыр сорулгалыг дайын-чаа үндүрүп турар АКШ-тын эдискизиниң адаа-биле самнап турар кижи деп билир бис. Штаттар чүгле ындыг сорулгалыг бодунуң медээлеринде меге тезистерни ажыглап турар. Оларның нүгүлдүг суртаалында чаңгыс-даа дамды шын чок.

Бөгүнгү хүнде Украинаның чурттакчы чонун националистерниң халдаашкынындан камгалаар дээш бүгү-ле болдунар чогуур күжениишкиннерни кылып турар бистиң шериглерниң артында улуг шын».

#ZаМир #ZаНаших #своихнебросаем #шын

Предыдущая запись
Бежен-оол Торуш эмчи сестраларынга байыр чедирген
Следующая запись
Ёзулуг полковник
Меню