Рубрикалар

ПАРЛАЛГА БАЖЫҢЫ “ТЫВАМЕДИАБӨЛҮК” Тыва Республиканың чурттакчы чонунга дыңнадып тур

📢«ШЫН» болгаш «ТУВИНСКАЯ ПРАВДА» солуннарның чаа үндүрүлгелерин дараазында адрестерден садып ап болур силер: Арбат шөлүнде солун тарадыкчызындан, Калинин кудумчузунда 3 «г» дугаарлыг бажыңда 45 дугаарлыг садыгдан, «Тувапечать» киоскилеринден («Детский мир» садыының дужунда, 20 дугаар садыг чанында, «ВСК» садыының девискээринде, Арбат шөлүнде), “Почта России” АН почта салбырларындан.

Айтырыглар тургустунуп келзе, 8-923-267-07-49 дугаарлыг соталыг телефонче долгаар.

Предыдущая запись
МААДЫРЛЫГ ӨГБЕЛЕРИВИСКЕ ХҮНДҮТКЕЛ
Следующая запись
ЭМЧИ КОЛЛЕДЖИНЧЕ 280 СТУДЕНТ ӨӨРЕНИП КИРГЕ
Меню