Рубрикалар

Пенсия фондузунуң күрүне ачы-дузаларын интернет таварыштыр алырын сүмеледивис

Чуртта коронавирус деп халдавырлыг аарыгның тывылганын янзы-бүрү четкилерден билип, дыңнап, көрүп турар болгай бис. Ынчангаш ооң айыылын тургуспазын барымдаалап, ылаңгыя улуг назылыг хамаатыларга, Пенсия фондузунуң күрүне ачы-дузаларын электроннуг хевирге алырын сүмелеп тур бис.

Россияның Пенсия фон­ду­зунуң электроннуг хевир­де сервис­тери Пенсия фонду­зунуң сайтызында (es.pfrf.ru) хамаатыларның хуу кабинединде, «ПФР Электронные сервисы» деп капсырылгада мөөңнеттинген. Ачы-дузаларны бодуңарның смартфонуңар (Google Play болгаш App Store), ол ышкаш күрүнениң база муниципалдыг ачы-дузаларның чаңгыс аай порталы «Госуслуги» (www.gosuslugi.ru) таварыштыр ажыглап болур силер. 

Пенсия фондузунуң берип турары эң-не нептереңгей ачы-дузаларын, ол дизе: пенсия тыпсырының, эде санаарының (катап тургузарының) дугайында, ие капиталының күрүне сертификады алырының болгаш ооң акша-хөреңгизин ажыглаарының дугайында, пенсия болгаш социал төлевирлер алыр черин өскертириниң  дугайында (банк азы почтадан) дээш оон-даа өске ачы-дузаларны электроннуг хевирге ап болур. 

Ол ышкаш кижиниң пен­сия назыны чоокшулай берге­ниниң дугайында, пенсияның хемчээлиниң база хевириниң дугайында, өске социал төле­вирлер болгаш социал дузаламчы алыр эргезиниң дугайында шынзылгаларны (справкаларны) ап болур. Айыттынган ачы-дузаларны алырда электроннуг билдириишкиннерни хамаатылар долдурар. 

Бир эвес сүме айтырып, консультация херек болза, айтырыг­ларны Россия Федерациязының Пенсия фондузунуң Тыва Рес­публика салбырында «изиг шугум» телефоннарындан: 8 (39422) 9-60-60; 9-61-41, 9-61-42 азы социал четкиде Вконтакте бөлүүнде арынындан билип ап болур. Ол ышкаш кожууннарда пенсия эргелелдериниң “изиг шугум” телефоннары РПФ-тиң сайтызында «Контакты региона» деп капсырылгада мөөңнеттинген.

А бир эвес аргажок Пенсия фондузунче кээр ужурга таварышса, база-ла хууда кабинет таварыштыр баш бурунгаар бижидип алырын сүмеледивис.

Бодуңарны база чоок кижи­лериңерни камнаңар, кадык болуңар!

РФ-тиң пенсия фондузунуң Тывада салбырының парлалга албаны. #Шын

Предыдущая запись
Коронавирустан камгаланыңар!
Следующая запись
Турза — узун, тутса — мөге
Меню