Рубрикалар

ПРЕЗИДЕНТИДЕН ПЕНСИОНЕРЛЕРГЕ 10 МУҢ ДУЗА АКША

Чоокта чаа Россия Федерациязының Президентизи Владимир Путин «Чаңгыс демниг Россия» партиязының төлээлери-биле ужуражылга үезинде, хамчыктыг аарыг коронавирус ковид-19 ам-даа чавырылбааны-биле холбаштыр Россияның шупту пенсионерлеринге 10-10 муң акшаларны социал дуза кылдыр үндүрүп бээрин саналдаан турган.

«Чаңгыс демниг Россия» партиязының, бистиң чаңгыс чер-чурттуувус, Россияның Маадыры, Камгалал сайыды Сергей Күжүгетович Шойгу баштаан төлээлери Россияның Президентизи Владимир Владимирович Путинни ол талазы-биле долузу-биле деткээн.

Пенсионерлерге 10 муң акша түңнүг социал дуза дугайында Чарлыынга РФ-тиң Президентизи В.В.Путин август 24-те адын салган.

Россия Федерациязының күш-ажыл болгаш социал камгалал сайыды Антон Котяковтуң массалыг информация чепсектери таварыштыр дыңнатканы-биле, пенсиязын банк карточкаларын таварыштыр ап турар 30 сая 700 муң пенсионерлер күрүнеден 10 муң акша дузаны келир неделяның төнчүзүнде ап эгелээр. Арткан 12 сая 700 муң, пенсиязын өске арга-биле ап турар пенсионерлер, ону сентябрь 3-тен ап эгелээр деп федералдыг сайыт дамчыткан.

Россияның Президентизи Владимир Путинниң айтыышкыны-биле чурттуң пенсионерлеринге социал камгалал боор 10 муң акша дузаны ажылдавайн-даа, ажылдап-даа турар пенсионерлер шупту деңге алыр.

Мерген АНАЙ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
ШЕРИГЛЕР, КӨВҮРҮГЛЕР БОЛГАШ СЕНАТОР ДИНА ОЮН
Следующая запись
НАЙЫСЫЛАЛГА КУЛЬТУРЛУГ САЙЗЫРАЛ ТӨВҮН ТУДАР
Меню