Рубрикалар

QR-КОД ЧОКТА ЧУРТТАН ҮНДҮНМЕС

Чаа коронавируска удур улуг улустуң 80 хуузу (165 720 кижи) тарыдар ужурлуг.Октябрь  7-ге чедир вакцинаның бирги компонентизи-биле 109 792 кижи, “Спутник Лайт” деп чаңгыс удаа салыр тарыдыышкынны – 17 816 кижи алган. Долу тарыдыышкынны 84 041 кижи алган.

Октябрь 6-ның хүнү-биле эмчилерниң үнүүшкүннүг бригадалары республиканың чурттакчыларының аразындан 24 муң кижизинге Covid-19-ка удур тарылганы чоруткан. Ол ышкаш эмчилер албан организацияларже, бүдүрүлге черлеринге чедип, ол-ла черинге улуска тарылганы чорудуп турар. Ол ышкаш Республиканың консультация-диагностика поликлиниказының бригадазы октябрь 6-да ТР-ниң Кадык камгалал яамызының бүгү специалистеринге чаңгыс удаа салыр “Спутник Лайт” вакцина-биле тарылганы чоруткан. Тарыткан улус аразында чартык чыл эрткенде, катап тарыдар ээлчээ келген улус база бар болган.

Шак ындыг үнүүшкүннер үезинде бригаданы келдирткен коллективтиң чагыы ёзугаар грипп болгаш ОРВИ-ге удур тарылганы база чорудуп турар.
Коронавируска удур тарыткан соонда, Россияның хамаатызы кижи бүрүзү электроннуг сертификатты болгаш хууда QR-кодту Госуслуги порталдан уштуп алыр.

Сагындырып каар чүүл, чурттан дашкаар ыңай-бээр сургакчылаашкын аайы-биле ийикпе азы бодунуң хууда херээ-биле чорук кылыр улуска электроннуг сертификат болгаш тарыткан деп бадыткалды көргүзүп турар QR-код чугула дээрзин билзе чогуур. Электроннуг сертификат чокта самолёт болгаш демир-орукка чоруур билет садып алыры болдунмас. Ол ышкаш QR-код чокта кандыг-даа аалчылар бажыңынче киирбес.

Бодуңну болгаш чоок улузуңну аарыгдан камгалаары-биле ТАРЫДЫП АЛЫРЫНЧЕ ДАЛАЖЫҢАР!

К. МОНГУШ белеткээн.

#Вакцинация #Кадыкшыл #Коронавирус #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
86-ГЫ ТЕАТР СЕЗОНУ АЖЫТТЫНАР
Следующая запись
ЧАЗАК ДАРГАЗЫНЫҢ ОРАЛАКЧЫЗЫН ТОМУЙЛААН
Меню