Рубрикалар

РЕЙДИЛЕРНИҢ ТҮҢНЕЛДЕРИ

ТР-ниң яамыларының болгаш Тыва Республика талазы-биле Иштики херектер яамызының, Росхереглелхайгааралдың хүннүң чоруткан хыналдаларының түңнелинде дараазында хемчеглерни чорутканын ТР-ниң Хөй-ниитиниң айыыл чок чорук яамызы дыңнаткан.

275 хөй ниити черлерин хынаан, 47 бижимел сагындырыгларны бижээн, 394 профилактиктиг чугаалажыышкыннарны кылып чоруткан, 22 административтиг корум-чурум үрээшкининиң протоколдарын долдурган.

Оларның 11-ниң 1-зин ТР-ниң Хөй-ниитиниң айыыл чок чоруунуң шагдаалары, 10-нун Кызыл хоорайның чагырга чери долдурган. 10 протоколду Росхереглелхайгаарал чаңгыс эвес удаа хажыдыышкыннары дээш, «Аалчы» болгаш «Советский» байырлал эрттирер залдарның ажылын соксадып бижээн.

Кызыл хоорайның Бай-Хаакская кудумчузунда «Горыныч в Столичном» ресторанының чайгы верандазынга 1 протоколду полиция ажылдакчызынга чагыртпааны дээш бижээн.

#Коронавирус #Рейдилер #Хөй_ниитиниңайыылчокчоруу #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТЫВАНЫҢ ЦЕМЕНТ ЗАВОДУНУҢ ТӨӨГҮЗҮНДЕН
Следующая запись
БАЙЫРЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР ПЛАНЫН ЭДЕ КӨРГЕН
Меню