Рубрикалар

Республикада коронавирустан аарааш чок болган бир дугаар таварылга бүрүткеттинген

Май 13-те Тыва Республиканың кадык камгалал яамы­зынга сайыт А.М. Саттың киржилгези-биле брифинг болуп эрткен. Аңаа коронавирус халдавырлыг аарыындан аарааш чок болган бир дугаар таварылга демдеглеттингенин сайыт чугаалаан. Кадык камгалал яамызының дыңнатканы-биле 68 харлыг аарыг кижи апрель 21-де кежинде өртеңнерлиг эмнелге черинче кирген турган.

Апрель 30-де аарыг кижи­ниң өкпези дегдиргени-биле байдалы баксырап эгелээн. Коронавирус аарыын тодарадыры-биле ооң ханындан анализ алган түңнелинде аарыг бадыткаттынган. Ол ышкаш аарыг кижи боду тынып шыдавастай бээр­ге, ИВЛ аппарадын кошкан. Аарыг кижиниң амы-тынын камгалаары-биле эмчилер бүгү-ле болдунар хемчеглерни кылган, ынчалза-даа май 12-ниң кежээ­зинде аарыг кижи шыдашпайн барган.

Амгы үеде аарааш чок болган кижиниң канчап чок апарган дугайында чылдагаа­нын тодарадып, эпидемиологтуг истелгени чорудуп турар. Чок апарганының чылдагаан­нарынга аарыг кижиниң аарыгларының дакпырлажып келгени база ол ышкаш коронавирус аарыының чылдагааны чадавас деп санап турар.

Тываның кожууннарында эпидемиологтуг байдал кандыгыл деп «Шын» солуннуң айтырыынга сайыт мынчаар харыылаан: «Тываның 5 кожуун­нарында коронавирус халдавырлыг аарыы илереттинген, тодаргайлаарга Барыын-Хемчик, Таңды, Тожу, Мөңгүн-Тайга болгаш Эрзин кожууннарда. Ук кожууннарда байдал таарымчалыг, шупту аарыг кижилер Кызыл хоорайның эмнелгезинде эмнедип турар.

Амгы үеде хоорайда 327 коронавирустан аараан кижилерни чыттырып болур ийи эмнелге ажылдап турар. 58 ИВЛ аппараттары бар. Бир эвес эпидемиологтуг байдал нарыы­даар болза, аарыг кижилер чыттырар немелде оруннарны салыр аргалар болгаш немелде күштерни хаара тудар арга бар дээрзин, кадык камгалал сайыды дыңнаткан.

Виталий ПЕТРОВ. #Шын

Предыдущая запись
Май 9-та шүүлген мөге Айдың Монгуш
Следующая запись
Тывада бот-хоргадал чурумун май төнчүзүнге чедир узаткан. экономика адырын ажылдадып эгелээриниң бирги чадазынче кирген
Меню