Рубрикалар

РЕСПУБЛИКАДА ОМИКРОННУӉ КЕЛГЕНИН ИЛЕРЕТКЕН

Бөгүн, январь 15-те республиканыӊ Чазаа, брифинг эрттирген. Халдавырлыг коронавирустуӊ «Омикрон» хевиринден ийи кижиниӊ аарый бергени лабораторлуг шинчилелдерден бадыткаан дээрзин аӊаа дыӊнаткан.

«Хамчыктан аараан улустар — лама башкылар эвес, а даштыкы чуртка барып чораан карачал чүдүкчүлер. Лама башкыларны ооӊ мурнунда-ла ийи катап хынаан, оларда хамчыктыг аарыг чок болган.

Омикрондан аарый берген ийи кижи — эмчилерниӊ хайгааралында. Олар Индиядан чедип келгеш, Москва хоорайга ПЦР-тестини дужааган, харыызы анаа болган. Аӊаа сес хире хонук турган үезинде, вирус чыпшынганы чадавас. Амгы үеде оларныӊ кадык байдалы ажырбас, эмнедип турар. Бо таварылга-биле бистиӊ республикада омикроннуӊ келгенин демдеглээни ол» — деп Тываныӊ Чазааныӊ Даргазыныӊ оралакчызыныӊ албан хүлээлгезин күүседип турар Александр Брокерт журналистерге дыӊнаткан.

Омикрон – чыпшыныычал хамчык аарыы. Ынчангаш аарыг улустарныӊ саны хенертен көвүдей бээр. Найысылал Москваныӊ чижээнден-даа ону көрүп болур. Ындыг-даа бол, шупту чүве чурттакчылардан дыка хамааржыр. Негелде – кол санитарлыг дүрүмнерни сагыыры, хөй кижи чыглыр черлерге маска кедип чорууру, вакцинация болгаш ревакцинацияны дарый эрттирери.
Локдаун болбас. Школачыларны дистанциялыг өөредилгеже шилчидер дугайында чугаа чорбайн турар. Чүгле кайы-бир өөреникчизи хамчыктан аарый берген таварылгада, ооӊ клазын дистанциялыг өөредилгеже шилчидер.
Оперативтиг штаб республикада эпидемиологтуг байдалды үргүлчү хайгаарап көрүп турар. Хөй улус аарый бээр болза, кылыр-тудар, болур-чогуур хемчеглерниӊ планын баш бурунгаар белеткээн. Эм-таӊ, кислород баллоннары, оларны дарый заправкалаар чери, аарыг улусту чыттырып эмнээр орун фондузу – бо бүгү чүүлдер бар болгаш четчир. Эмчилерни чүгле аарыг улусту эмнээринче мөөӊнээр. Амбулаторлуг эмнээшкинде хөй улус бар болганда, оларга эм-таӊ болгаш аъш-чем чедирип бээринге, волонтерларны хаара тудар. Ынчангаш волонтерларныӊ ачы-дузазы херек апаар дээрзин Александр Брокерт дарга чугаалаан.

Р.Демчик

Предыдущая запись
АЖЫЛЧЕ ЧАЛАП ТУРАР
Следующая запись
АРГА-ДУРЖУЛГАЛЫГ УДУРТУКЧУ
Меню