Рубрикалар

РЕСПУБЛИКАГА 6113 ЧАШТАР ТӨРҮТТҮНГЕН

“Демография” национал төлевилел-биле Тываның Кадык камгалал яамызы 230 өг-бүлеге ЭКО эртип алыр арганы берген. Чыл эгезинден тура ЭКО соонда 21 чаш уруглар төрүттүнген, божуурунга белеткенип турар 46 келир үениң авалары эмчи даңзызында туруп алган. Ук национал төлевилел ачызында хөй өг-бүлелер халас ЭКО эртип, үрде манааны чашты божуп алыр аргалыг болуп турар.

11 айның дургузунда республикага 6113 чаштар төрүттүнген. Бо чылын Тывага хары угда үш өпеяа (тройня) чаңгыс удаа, 37 ийистер төрүттүнген. Кадык камгалал яамызы божааны дээш 7341 сертификатты белеткээн.
“Тыва өг-бүлелерниң эң-не кол байлаа — ажы-төлү деп санаар болгай. “Демография” национал төлевилелдиң ачызында ажы-төлдүг болуксаан өг-бүлелер аар өртектиг ЭКО-ну халас эртип, уругланыр аас-кежиктиг болуп турары дыка онза” –деп, улуг эмчиниң оралакчызы Инна Допсан демдеглээн.

Ол ышкаш чоннуң өзүп-көвүдээр байдалын экижидер сорулга-биле херээжен чоннуң ниити кадыынче улуг кичээнгейни салып, уруг дүжүрер (аборттарны) таварылгаларны эвээжедир дээш баш удур профилактиктиг ажылдарны кадык камгалалы күштелдирип турар.

К. МОНГУШ белеткээн.

#Демография #Националтөлевилел #Кадыккамгалаляамызы #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
АЗАС ОРТУМАК ШКОЛАЗЫ ЧЕДЕН ХАРЛААН
Следующая запись
600 АЖЫГ ООЛ АЪТТАНЫПКАН
Меню