Рубрикалар

РЕСПУБЛИКАНЫҢ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БОЛГАШ ХАРЫЛЗАА САЙЫДЫНЫҢ ОРАЛАКЧЫЗЫН ТОМУЙЛААН

ТР-ниң информатизация болгаш харылзаа сайыдының оралакчызынга Иосиф Көрген-оолду томуйлаан. Ол чурагайлыг инфраструктура база харылзаа айтырыгларын башкарар. Күрүне албанынче кээр мурнунда, 2017 чылдан бээр «Ростелеком» ПАН-га төлевилелдер менеджери болуп ажылдаан.

«Чурагайлыг экономика» национал төлевилелдиң регионга боттаныышкынынга киржип, республикага «Ростелеком» ПАН-ның 80 хире тускай төлевилелдерин ажыглалче киирген. Чурагайлыг эпоха, IT-инфраструктура база харылзаа хөгжүлдезинде, информация камгалалында кадрлар белеткээринге мергежээн. 2015-2016 чылдарда программалар хандырылгазын чогаадыр хуу сайгарлыкчы бооп ажылдаан.

2013 чылдан 2015 чылга чедир Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламент) комитет ажыл-чорудулгазын организастаар килдистиң начальниги.

2000 — 2012 чылдарда – Тыва Республиканың Информастыг технологиялар төвүнүң директорнуң оралакчызы, “Тыва КТРК” РКТРК филиалының компьютер хандырылга бөлүүнүң улуг программизи.

ТР-ниң Чазааның парлалга албаны.

Предыдущая запись
ХАМЧЫКТЫГ ААРЫГ КОВИД-19 КЕДЕРЕП ТУРАР
Следующая запись
ХУУ МАЛДЫГ АРАТ БОЛУР
Меню