Рубрикалар

РЕСПУБЛИКАНЫҢ КОЛ САНИТАР ЭМЧИЗИ КОВИДКЕ УДУР ХЕМЧЕГЛЕР ДУГАЙЫНДА

Covid-19 хамчыктыг аарыгга удур республиканың кол санитар эмчизи Людмила Салчактың саналдап киирген хемчеглери:

— 2022 чылдың январь 25-тен февраль 7-ге чедир 1-ден 8 класстарның өөреникчилерин, ол ышкаш ортумак өөредилге черлериниң студентилерин бажыңындан үнмейн өөренир арга-хевирже шилчидер;

— уруглар албан черлериниң ажылын түр када соксадыр;

— эмнелге черлериниң планныг хүлээп алыышкыннарын соксаткаш, бүгү күштү (COVID-19) халдавырлыг аарыгже угландырар;

— 2022 чылдың апрель 1-ге чедир дараазында хөй чон чыглыр черлерниң ажылын түр када соксадыр:

 Тываның Национал хөгжүм-шии театры, Улусчу чогаадылга бажыңы, Ойнаар-кыстар театры, кинотеатр база концерт, оюн-тоглаа төптериниң;

 улуг кижилерге болгаш уругларга немелде өөредилге төптериниң;

 компьютер клубтарының;

 ном саңы (библиотека), музейлер;

 хүрээ-хиит төптериниң;

 эштир бассейн, сауналарның, спа-салоннарның, фитнес төптерниң;

 баш таарар чер (парикмахерская), херээжен улустуң чараштаныр (маникюр, педикюр) салоннарның;

 күш-культура, кадыкшылга төптериниң, спорт залдарның, уруглар ойнаар шөлдерниң, күш-дамыр сайзырадыр (тренажер) залдарның;

 автошколаларның, дыштанылга төптериниң;

 дыштанылга баазаларының, күрүнениң хөй талалыг ачы-дуза чедирилгелиг төптерниң .

— 2022 чылың апрель 1-ге чедир албан-организацияларынга чон хүлээп алырын тур када соксадыр. Чондан билдириишкиннерни чүгле бижимел байдалга азы электроннуг хевирге хүлээр.

— ТР-ниң ИХЯ-га, Кызыл, Ак-Довурак хоорайларның болгаш кожуун чагыргаларынга январь 25-тен эгелеп хөй-ниити черлеринге 14 харга чедир назы четпээннерниң ада-иези азы хоойлу ёзугаар төлээзи чокта чоруурун болдурбазы-биле хыналда рейдилерни организаастаар.

— Албан организацияларның удуртукчулары ажылдакчыларының 50 хуузун дистанциялыг (бажыңнарындан ажылдаар) режимче шилчидер.

2022 чылдың апрель 1-ге чедир бажыңнарындан ажылдаар режимче албан шилчидер улус:

— бүгү категорияның инвалидтери;

— 60 хардан өрү назылыглар,

— Хоочураан аарыглыг улус

2022 чылдың апрель 1-ге чедир албан-организациялар республикадан дашкаар ажыл-агыйжы сургакчылаашкыннарны түр када соксадыр.

Предыдущая запись
АГАНАКТЫҢ ТИИЛЕЛГЕЗИ
Следующая запись
ДОРТ ЭФИРДЕН АЙТЫРЫГЛАРГА САЙЫТТЫҢ ХАРЫЫЛАРЫ
Меню