Рубрикалар

РЕСПУБЛИКАНЫҢ УДУРТУКЧУЗУНУҢ БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ

Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! Бөгүнгү байырлалдың киржикчилери болгаш аалчылары!

Чүс-чүс чылдарда Таңды, Саян сыннарының эдээн ээлеп чурттап чораан ада-өгбелеривис төрээн черинге бот-догууннаан күрүнени тургусканындан бээр бо хүннерде таптыг-ла чүс чыл болуп турар. Ук төөгүлүг болуушкунну байырлап эрттирер хемчеглерни бөгүн мында, Кочетово суурда, ажыдып турарывыс таварылга эвес. Чүс чыл бурунгаар шак бо черге, Суг-Бажынга, Бүгү Тываның тургузукчу хуралы болуп эрткен. Чүс чыл бурунгаар делегей картазынга Таңды-Тыва Улус Республика, азы бистиң адап чаңчыкканывыс Тыва Арат Республика деп күрүне көстүп келген. Бурун чоннуң аныяк күрүнези нарын төөгүлүг үеде улуг империялар аразынга тургустунуп, бут кырынга туруп, быжыгып, шапкын сайзыралының оруунче кирген.

Буян-Бадыргы ноян, Иннокентий Сафьянов, Ажыкай бээзи дээш өске-даа Тыва күрүнениң таваан салышканнарның маңаа, Суг-Бажынга, хүлээп алган шиитпириниң ачызында бис, оларның салгалдары, байлак культураның, күчүлүг Россияның хамаатылары болганывыска чоргаарланмас арга чок.

Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! Таңды кожуунунуң ажыл-ишчи чону база Тываның өңнүктери болгаш аалчылары! Силер бүгүдеге Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр чүс чыл ою-биле изиг байыр!

Кочетово – это колыбель тувинской государственности, и именно там мы сегодня дали старт всем праздничным мероприятиям, посвященным празднованию 100-летию Тувинской Народной Республики.

Дорогие друзья, с праздником!

https://vk.com/shyn31081925?z=video360104045_456239205%2Fa470110a07b3f569cc%2Fpl_wall_-201111625

Предыдущая запись
ТАР-ның 100 чылдаанынга: ТЫВАНЫҢ БАШТАЙГЫ КОНСТИТУЦИЯЗЫ
Следующая запись
“ТЫВА 100 ЧЫЛ ДУРГУЗУНДА: БОЛУУШКУННАР, БАРЫМДААЛАР, КИЖИЛЕР”
Меню