Рубрикалар

Республиканың ырак суурларынче эмчилер ажылдап чоруп турар

«Кадыкшыл» национал төлевилел болгаш “Баштайгы эмчи дузазын чедирер черлерни чаартыры” регионалдыг программа-биле республикада кадык камгалалының  эмчи кадрлар чедишпезиниң айтырыын чедимчелиг шиитпирлеп турар.

2021 чылда “Көдээ черниң эмчизи” , “Көдээ черниң фельдшери” программа ёзугаар Тываның чедери берге көдээ суурларынче 29 эмчи ажылдап чоруткан.

25 эмчи “Көдээ черниң эмчизи” программада көрдүнген компенсация төлевирин алган. Оларның хөй кезии педиатр эмчилер болуп турар.

Чедери берге кожууннарны ыраксынмайн, аңаа ажылдаары-биле эмчилерниң чоруп турары өөрүнчүг. Тожу кожуунче  ажылдаары-биле анестезиолог-реаниматолог, педиатр, хирург эмчилер көжүп чорткан, а Тере-Хөл кожуунда терапевт, педиатр, акушер-гинеколог эмчилер чеде берген ажылдап турар. Мөңгүн-Тайганың Кызыл-Хая суурда участок эмнелгезинде педиатр эмчи ажылдап турар.
Ол ышкаш өске регионнардан база эмчилер кээп турар. Чижээ, Тес-Хем кожуунче Ямал-Ненец автономнуг областьтан травматолог-ортопед эмчи, Бай-Тайгаже — Ханты-Мансий автономнуг округтан хирург эмчи,  Каа-Хем кожуунче- Иркутск облазындан анестезиолог-реаниматолог эмчи, өскези Москвадан Тожу кожуунче ажылдаары –биле чедип келген.
“Көдээ черниң фельдшери” программа-биле дөрт фельдшер–  Тожунуң Сыстыг-Хемче, Барыын-Хемчиктиң Аксы-Барлыкче, Кызыл кожууннуң ЭлегесАксы, Кара-Хаак суурларже ажылдап чорткан.

Бо чылын үстүнде айыткан төлевилел ёзугаар республиканың суурларынче 30 эмчини чорударын планнап турар.

Бист.корр

#Земский_фельдшер #Земский_доктор #Модернизация_первичного_звена_здравоохранения

https://minzdravtuva.ru/2022-03-18-002.html

Предыдущая запись
500 млрд рубльди уруглар пособиезинче чарыгдаар
Следующая запись
Караа көрбес улус стол теннизинге ойнаар аргалыг болган
Меню