Рубрикалар

Республиканыӊ тиилекчи өг-бүлелери

«Мээӊ өг-бүлем- мээӊ Россиям» деп кыйгырыглыг Бүгү-российжи «Чылдыӊ өг-бүлези» деп мөөрейниӊ регионалдыг чадазыныӊ түӊнелдерин үндүрген.

Өг-бүлем — өндүр ыдык чөлеӊгиижим, өгбелерниӊ салгал дамчаан өнчүзү-дүр.
Өг-бүлем — өлчейлиг чаш ыызы сиӊген,өөрүшкү, каткы-хөгнүӊ уязы-дыр.

Өг-бүлениӊ үнезин, эрге-байдалын бедидер сорулгалыг мөөрейге республиканыӊ он үш кожууннарындан, Кызыл, Ак-Довурак хоорайдан шупту 39 өг-бүле киришкен.
Мөөрейниӊ негелдези-биле беш аӊгы номинацияныӊ төлептиг тиилекчилерин тодараткан.

«Хөй ажы-төлдүг өг-бүле»

1 чер — Аяс биле Чойган Сааяларныӊ өг-бүлези (Кызылдан);
2 чер — Амыр-Санаа биле Алдынай Ак-оолдарныӊ өг-бүлези (Кызыл кожуун);
3 черде – Байыр-оол биле Синара Иргиттерниӊ өг-бүлези (Тере-Хөл кожуун).

«Алдын өг-бүле»

1 чер – Александр биле Татьяна Кууларларныӊ өг-бүлези (Чөөн-Хемчик кожуун);
2 черни Анатолий Моӊгуш биле Галина Тастыӊ өг-бүлези (Өвүр кожуун);
3 черни –Виктор Чамбый биле Булунмаа Чогээниӊ өг-бүлези (Бай-Тайга кожуун).

«Көдээ өг-бүле»

1 чер – Орлан Донгак биле Анай-Хаак Достайныӊ өг-бүлези
(Мөӊгүн-Тайга кожуун);
2 чер – Шолбан-оол биле Виктория Сотпаларныӊ өг-бүлези (Бай-Тайга кожуун);
3 чер – Май-оол биле Тайгана Доӊгактарныӊ өг-бүлези (Өвүр кожуун).

«Өг-бүле – ёзу-чаӊчылдыӊ шыгжамыры»

1 чер – Кежик биле Айя Буяндыларныӊ өг-бүлези (Таӊды кожуун);
2 чер – Аяс Сарыкай биле Чейнеш Лопсанныӊ өг-бүлези (Чөөн-Хемчик кожуун)
3 черде – Валерий биле Екатерина Севектерниӊ өг-бүлези (Тожу кожуун).

«Аныяк өг-бүле»

1 чер – Ахмет биле Ариадна Мерзабаевтерниӊ өг-бүлези. (Кызыл кожуун);
2 чер – Сайдаш биле Буяна Самбууларныӊ өг-бүлези (Тожу кожуун);
3 чер – Сергек Ооржак биле Нелля Чукпанайныӊ өг-бүлези (Улуг-Хем кожуун).

Республикада чеди чыл улаштыр болуп келген мөөрейниӊ 2022 чылдыӊ тиилекчилерин жюри комиссиязы — Тываныӊ алдарлыг ажылдакчызы Зоя Доржуевна Моӊгуш, республиканыӊ Херээженнер эвилелиниӊ төлээзи Шеӊне Күжүгет, Немелде өөредилге сайзырадыр төптүӊ специализи Алена Ак-Лама, Күш-ажыл яамызыныӊ ажылдакчызы Чойгана Чамзырай шилээн.

«Чылдыӊ өг-бүлези» мөөрейниӊ регионалдыг чадазынга 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 чылдарда тиилээн өг-бүлелер аӊгы-аӊгы номинацияга Бүгү Россияныӊ мөөрейниге тергиин өг-бүле деп үнеледип, шаӊнал-макталды чаалап эккелгенин республиканыӊ күш-ажыл яамызы дыӊнадып турар.

Бүгү-российжи мөөрейни Россияныӊ күш-ажыл болгаш социал камгалал яамызы, амыдыралдыӊ берге байдалынга таварышкан уругларны деткир фонд организастап эрттирип турар.

Р.Демчик белеткээн.

Предыдущая запись
Эрес САТ: «Террорисчи чорукту дорту-биле деткип турар-дыр»
Следующая запись
«Өпейленген ие черим» — чоннуң чаагай мөзү-бүдүжүнүң дээжизи
Меню