Рубрикалар

РЕСПУБЛИКАВЫСТЫҢ КЕЛИР ҮЕЗИ ДЭЭШ СОҢГУДУМ

Республиканың Чуковский аттыг уруглар ном саңының директору Сылдысмаа Лопсан:

— Соңгулдага киржири дээрге-ле, чурттуң хамааты бүрүзүнүң эргези болгаш хүлээлгези-дир. Россияның Конституциязы соңгулданың бүгү эргелерин магадылап турар. Хамааты кайы-бир кандидат азы партия дээш үнүн берип турары дээрге-ле, бодунуң санал-оналын илередип турары ол-дур. Үн бүрүзүн санап көөр. Ынчангаш республиканың келир үези дээш бодумнуң хамааты хүлээлгемни күүседип, соңгудум.

Мээң соңгааным 3 дугаар «Ленинградский» соңгулда участогу коронавируска удур хемчеглерни шуптузун сагып турар-дыр, камгалал масказын, хол-хаптарын база демир-үжүктү меңээ берди.

#Соңгулдалар #Кызылхоорай #Библиотека #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
КОВИДКЕ УДУР ЛОТЕРЕЯНЫ ОЙНАТКАН
Следующая запись
БИР ДУГААР СОҢГААН
Меню