Рубрикалар

Российжи шериг албанының ачы-хавыяазы

Елена Достай, Россияның алдарлыг спорт мастери:

«Россияның тускай шериг операциязы Украинада чедиишкинниг уламчылап турар. Ооң кол сорулгазы кожа чуртта нацизмниң когун үзери болур. Тускай операцияның чедиишкини – российжи шериг албанының ачы-хавыяазы, оларның шиитпирлиг болгаш өй-шаанда кылдынныгларының дузазында украин девискээрге тайбың келир. Бистиң оолдарывыстың чогумчалыы, оларның мергежээни, демиселге бодун хайырлавазы, эрес-дидим чоруу чугула рольду ойнаар».

Орлаана ДАРЖАЙ белеткээн
#ZаНаших#ZаМир #своихнебросаем

Предыдущая запись
Свет өртээн 2 ай ажыр төлевээн болза, чүү болурул?
Следующая запись
Бистиң российжи дайынчыларывыска улуу-биле четтирдивис!
Меню