Рубрикалар

Россия Федерациязының сенатору Дина ОЮН-нуң байыр чедириишкини

Эргим чаңгыс чер-чурттугларым!

📢Республика хүнү болгаш ТАР-ның тургустунганындан бээр 100 чыл ою-биле силерге байыр чедирип тур мен.

Тыва – бистиң биче Төрээн чуртувус – Азияның төвү, чүрээ. Өгбелеривистиң эрте-бурунгу черинге чоргаарланып, бай­лак ёзу-чаңчылдарын сагып, төөгүзүн камныг кадагалап чоруур бис! Тываның культуразы бот-тускайлаң онзагай, бистиң агаар-бойдузувус бисти сорук киирип, республиканың аалчыларын магададып турар.

100 чыл оюнда түңнелдерни үндүрүп, планнарны тургузуп, бистиң ажы-төлү­вүстүң болгаш уйнуктарывыстың чаа­гай чоруу, мерген угаанныг чон­нуң төлептиг салгалдары, Тыва Республи­ка­ның келир үези дээш ажылдап турар бис.

Силерге чедиишкиннерни, тайбыңны, кадыкшылды болгаш чаагай чорукту күзедим.

Россия Федерациязының сенатору Дина ОЮН.

Предыдущая запись
Россия Федерациязының камгалал сайыды Сергей ШОЙГУ-нуң байыр чедириишкини
Следующая запись
ИННОКЕНТИЙ САФЬЯНОВКА ТУРАСКААЛДЫ АЖЫТКАН
Меню