Рубрикалар

Россияның Чазаа эң-не берге үелерде безин үре-түңнелдиг ажылдап шыдаар

РФ-тиң премьер-министри Михаил Мишустин российжи Чазактың эрткен чылда кылып чоруткан ажылының түңнелдерин Күрүне Думазының депутаттарынга илеткээн. Аңаа хамаарыштыр Тываның Чазааның оралакчы даргазы Александр Брокерт бодунуң хууда бодалын илереткен:

— Чазактың ажылының эң-не берге үелеринде Михаил Владимирович Мишустин ажылдап эгелээн. Баштай коронавирус ооң соонда Барыын Европа чурттарының экономиктиг кызагдаашкыннары дээш барык үш чыл дургузунда ооң командазы штабтыг чурум езугаар ажылдап келген.

Эң-не берге үелерде безин үре-түңнелдиг ажылдап шыдаар дээрзин Россияның Чазаа бадыткаан. Ооң мурнунда туруп көрбээни базыышкын-биле (албадаашкын) үскүлешкеш-даа экономикавыстың шыдажып үне бергенин Михаил Владимирович демдеглээн. Россия дээрге тендиш дивес, турум экономикалыг болгаш чонун эки амыдыралче эдертип бар чоруур чурт-тур.

Предыдущая запись
Башкирияныӊ театры аалдап келген
Следующая запись
Кол сорулга – биче болгаш ортумак бизнести камгалап алыры, сайзырадыры
Меню