Рубрикалар

Россияның Чазааның бизнести деткиирниң хемчеглери

2022 чылдың төнчүзүнге чедир хууда сайгарлыкчыларга, биче болгаш ортумак бизнеске бүгү хыналдаларны соксадыр.

Күрүне аккредитациялыг IT-компаниялар 2024 чылдың декабрь 31-ге чедир орулгага үндүрүгден база хыналдалардан хостадыр.

Бизнес ажыл-чорудулгазын лицензиязын азы чөпшээрелин узатпайн улумчылап болур.

Биче болгаш ортумак бизнеске 2022 чылдың сентябрь 30-ге чедир чээли дыштанылгазын бээр, ону РФ-тиң Чазааның шиитпири-биле узадып болурунуң аргазын көөр.

2022 чылдың төнчүзүнге чедир россий компаниялар бөдүүнчүткен чурум-биле биржага боттарының акцияларын дедир садып ап болурлар.

2022 чылда тудугнуң бодун боду аайлап, таарыштырар организацияларынга шүүдел фондузунуң акша-төгерииниң күсели-биле бодунуң кежигүннеринге чээли бээр арга-шинекти узадыр.

#Россияныңчазаа #Социалтөлевирлер #Бичеболгашортумаксайгарлыкчычорук #ТМГМедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Маадырларга мөңге алдар!
Следующая запись
Кежиглерде дош чугалаан
Меню