Рубрикалар

РОССИЯНЫҢ ЧУРТТАКЧЫ ЧОНУНГА ХООЙЛУ ЕЗУГААР КӨРДҮНГЕН СОЦИАЛ ДУЗАЛАМЧЫ ТӨЛЕВИРЛЕР ТАЛАЗЫ-БИЛЕ БАЙДАЛ КАНДЫГЫЛ?

РОССИЯНЫҢ ЧУРТТАКЧЫ ЧОНУНГА ХООЙЛУ ЕЗУГААР КӨРДҮНГЕН СОЦИАЛ ДУЗАЛАМЧЫ ТӨЛЕВИРЛЕР ТАЛАЗЫ-БИЛЕ БАЙДАЛ КАНДЫГЫЛ?
Күш-ажыл яамызы пенсия, дузаламчы акшалар, чаңгыс удаа дузаламчы төлевирлер дээш өске-даа социал деткимче хемчеглерин үе-шаанда болгаш бүрүн-четче кылдыр боттандырар дээрзин дыңнаткан.
Пенсиялар болгаш өске-даа социал деткимче хемчеглерин боттандырарынга чугула херек ужурлуг саң-хөө аймаа Пенсия фондузунда көрдүнген. Түр үе дургузунда ажылдаар арга чок апарганы-биле холбашкан дузаламчы төлевирлерни чогуур үе-шаанда боттандырарынга херек саң-хөө аймаа Социал камгаладылга фондузунда база бар. Регионнарга социал деткимче чедиреинге чугула херек акша субъектилер-биле чардынган дугуржулгалар езугаар чогуур үе-хуусаазында долузу-биле шилчиттинип турар.

Предыдущая запись
САҢ-ХӨӨНҮҢ ТУРУМ ЧОРУУН ХАНДЫРАР
Следующая запись
Кронавирустан аараан улус саны кызырылган
Меню