Рубрикалар

«Россияның хүндүлүг донору» атты 13 кижиге тывыскан

Бөгүн, июнь 15-те,  Тыва Үндезин культура тѳвүнге Бүгү-делегейниң хан дужаар донорлар хүнүнге тураскааткан байырлыг хемчег болуп эрткен. Аңаа Кызылдың Хан солуштур кудар станциязының ажылдакчылары болгаш ѳске-даа донорлар чыглып, бот-боттарынга байыр чедирип, шылгарааннарга шыңнал-макталды тывыскан.

Байырлыг хемчегге ТР-ниң Кадык камгалал сайыдының оралакчызы Айдың Сарыглар киришкеш, буянныг үүлени кылып чоруур донорларга байыр чедиргеш, боттарының ханын харам чокка берип тургаш, хѳй кижиге чуртталганы хайырлап берип турары канчаар-даа аажок үнелиг дээрзин ол демдеглээн.

Хемчегге «Россияның хүндүлүг донору» атты 13 кижиге тывыскан. Ниитизи-биле Тывада 339 кижи ындыг хүндүлүг аттың эдилекчилери болуп турар.

Болган хемчегге чыл дургузунда донорлар аразынга болуп эрткен «Эң-не, эң-не» деп мөөрейниң тиилекчилерин база шаңнаан. Ол мѳѳрейниң утказы, эң-не идепкейлиг хан дужааган донорларны илередип, деткиири.

Бо чылгы мѳѳрейнин эң улуг назылыг тиилекчизи Дарья Данчай-оол, эң-не аныяк донор – Айнеш Донгак, эң-не тергиин донор – Санчайжап Серээдар, эң-не идепкейжи донор – Мария Оюн-Лоозаңмаа, эң-не идепкейжи донор ѳг-бүле – Грищенколарның ѳг-бүлези, эң-не идепкейжи удуртукчу донор – Уран-Херел Куулар, кожуун чергелиг эң идепкейжи удуртукчу донор – Оолак Ооржак, ѳг-бүлезинде эң-не хѳй донорларларлыг – Давааларның ѳг-бүлези шаңнатканнар.

Ол ышкаш Хан солуштур кудар станцияның хоочуннары Галина Адольф, Валентина Тырышкина, Любовь Вохмина, амгы үеде ажылдап турар хоочуннар Владимир Сарыглар, Оюнмаа Мѳгедир, Айлаң Монгуштуң аттары база байырлыг хемчегге үнүп, байыр чедириишкинин алганнар.
Черле ынчаш, ѳскениң амы-тынын алырынга дуза кадары-биле бодунуң ховар бѳлүктүң ханын ханын харам чокка доктаамал дужаап турар донорлар Мария Кучева, Сергей Болотов, Богатырь Достан, Евгений Огаренкону база байырлыг хемчегге демдеглээн.

Бо буянныг үүлени чон аразынга таратчып, дуза кадып турар эки турачылар база кичээнгей чок артпаан. Оларга Валентина Кандан, Чиңгис Монгуш, Айдысмаа Күскелмаа болгаш ѳскелер-даа хамааржыр.
Донорларның байырлалынга солун концертти база-ла донор артистер чыылганнарга бараалгаткан.

#Кадыккамгалал #Россияныңхүндүлүгдонору #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Ѳскелерниң амы-тынын камгалаар дээш
Следующая запись
Улусчу төлевилелдер боттанылгазының идепкейжи үези
Меню