Рубрикалар

РОССИЯНЫҢ «ВКОНТАКТЕ» СОЦИАЛ ЧЕТКИЗИ ЧАА РЕКОРДТАРНЫ ТУРГУЗУП ТУРАР

Сөөлгү ийи неделя дургузунда «ВКонтакте» социал четкиниң платформазында янзы-бүрү медээлер дыка көвүдээн: кижилер аразында харылзажып, сөөлгү медээлерни болгаш видеоматериалдарны көрүп, чаа өңнүктерин немеп турар.
Видеоконтент хенертен кончуг көдүрүлген – “ВКонтакте” социал четкиге видеоматериалдар көөрү 40 хууга көвүдээн, клиптерге кыска видеоматериалдарны немээри 2 катап өскен. Ол ышкаш бо социал четкиге бир хонук дургузунда видеоматериалдар көөрү 1,75 миллиардка, клиптер көөрү 600 миллионга көвүдеп, эң бедик рекордтар деңнелинче үнген.
«ВКонтакте» социал четкиниң парлалга албанының дыңнадыында платформаже чаа хереглекчилер кээри уламчылап турарын демдеглээн. Сөөлгү ийи неделя дургузунда бир хүнде-ле аудиторияга 300 муң кижи немежип турар, оларның саны ам-даа көвүдээр деп компания санап турар. Социал четкиге хүн бүрүде бүрүткедири 20 хууга өскен.
Авторларны деткиир талазы-биле кончуг улуг программалыг компанияны «ВКонтакте» социал четки эгелээн. Авторларга төлевирлерни көвүдедир дээш, бодунуң орулгаларындан түр када ойталаар шиитпирни социал четки хүлээп алган. Ооң түңнелинде авторлар платформага үндүрген рекламадан 100 хуу орулганы боттарынга киирип, 600 миллион рубль акшаны ажылдап алыр аргалыг боор.
Тывада «Вконтакте» социал четки эң делгереңгей. Тыва Республиканың Регион башкарылгазының төвүнүң медээлери-биле алырга, бо социал четкини ажыглап турар кижилерниң саны республикада 95 муң ажыг, оларның 79 муңу 18 хардан улуг назы-харлыг.
Ш.Суван очулдурган.
Чурукту интернет четкизинден алган.

Предыдущая запись
Шын медээлер салдынып турар бүзүрелдиг үндезин дөстерни хайгаарап көөр болза эки
Следующая запись
Рекламные услуги медиахолдинга «ТываМедиаГрупп»:
Меню