Рубрикалар

СҮТ БАРААН БҮДҮРҮКЧҮЗҮНГЕ СУБСИДИЯ БЭЭР

Тываныӊ сүт бараан бүдүрүкчүлеринге субсиядия бээр дугайында медээни республиканыӊ көдээ ажыл-агый яамызы дыӊнадып турар.

«Тыва Республикага 2014-20 чылдарда Көдээ ажыл-агыйны сайзырадыры база көдээ черниӊ продукциязын, чиг-эдин, барааннарын садып-сайгарар рынокту таарыштыр уштап-баштаар дугайында» ТР-ниӊ Чазааныӊ 633 дугаарлыг доктаалы 2013 чылдыӊ ноябрь 30-де үнген.

Тыва Республиканыӊ ук күрүне программазын боттандырар сорулга-биле сүт барааннарын болбаазырадыр хуу бүдүрүлгелерге субсидия бээр.
Билдириишкиннерни февраль 21 -де хүлээп эгелээн.
Харылзажыр телефоннары:8(394 22) 9-75-14☎8(394 22) 9-75-51☎8(394 22) 9-75-14

Предыдущая запись
ЧҮҮ? КАЖАН? КАЯА?
Следующая запись
ДҮРҮМ БОЛГАШ СЛОВАРЬ
Меню