Рубрикалар

САМАГАЛДАЙЖЫЛАР ЭРТЕЖИК-ЛЕ СОҢГУП ЭГЕЛЭЭН

Бөгүн Тес-Хем кожууннуң төвү Самагалдайга соңгулданың бирги хүнү идепкейлиг соңгулчуларның бадылаашкыннары-биле эгелээн. Самагалдайның 145 дугаарлыг соңгулда участогунга 8 шак четпейн турда-ла соңгукчулар чыглып эгелээн. Оларның аразында Тес-Хем кожууннуң чагырга даргазының оралакчылары Чейнеш Каржал, Омак Сарыг-оол, кожууннуң Төлээлекчилер Хуралының даргазы Чодураа Донгак баштаан идепкейлиг самагалдайжылар эртежик-ле соңгуп каапкан.

Соңгулдага Самагалдайның албан черлериниң коллективтери шупту келгеш, хамааты хүлээлгезин күүседип турары онзагай. Ылаңгыя Самагалдайның 2 дугаар школазының башкылар коллективи идепкейин көргүскеннер.

#Соңгулдалар #Тес_хемкожуун #Самагалдайсуур #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
КАА-ХЕМ КОЖУУННУҢ ОРУКТАРЫ ЧААРТТЫНАР
Следующая запись
ШЫН ШИЛИЛГЕНИ КЫЛДЫ
Меню