Рубрикалар

САНИТАР-ЭПИДЕМИОЛОГТУГ ДҮРҮМНЕРНИ ХАЖЫТКАНЫ ДЭЭШ

Бөгүн, июнь 19-та, Республиканыӊ Чазааныӊ аппарат хуралы Тываныӊ Баштыӊыныӊ албан -хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Вячеслав Ховалыгныӊ удуртулгазы-биле болганын дыңнадып тур.

Тыва Республиканыӊ Иштики херектер сайыдыныӊ оралакчызы Вадим Овчинников эрткен неделяда полиция ажылдакчылары хамаатыларныӊ бот-хоргаадал чурумун сагып турарын хынап, 800 ажыг кижиниӊ чурттап турар черинге барып чораанын илеткээн.

Илереттинген хажыдыышкыннар-биле РФ-тиӊ административтиг эрге-хоойлу хажыдар чоруктар дугайында дүрүмнүӊ 20.6.1 чүүлүнүӊ 1-ги кезээ-биле 53 административтиг протоколдарны тургускан. Оон аӊгыда, хөй-ниити транспортун, садыг объектилерин база чемгерилге черлерин хынаан.

Кызылга санитар-эпидемиология дүрүмнерин хажыдып турары илереттинген:

— Солагай талакы эриктиӊ дача ниитилелинде «Удача» деп садыгныӊ кассир-садыгжызы ажылдап турар черинге камгалал маска, перчатка чок турган, аӊаа хамаарыштыр протоколду тургускан;

— «Магистральная» КХН-ге хамааржыр «12 стульев» биле «Сказка» кафе-барларныӊ клиентилери иштинге турган, тодаргайлаарга, аъш-чемин ап алгаш үнүп чорбаан, а ооӊ иштинге турган.

Бо ийи барымдаага даянып, РФ-тиӊ административтиг эрге-хоойлу хажыдар чоруктар дугайында дүрүмнүӊ 20.6.1 чүүлүнүӊ 1-ги кезээ-биле административтиг херекти оттургаш, истелгени чорудуп турар.

— Пассажирлер аргыштырар транспорт иштинге хамаатыларга социал дистанция сагыыр талазы-биле контроль кылбааны дээш, № 9 маршруттуг таксиниӊ кондукторунга хамаарыштыр РФ-тиӊ административтиг эрге-хоойлу хажыдар чоруктар дугайында дүрүмүнүӊ 20.6.1 чүүлүнүӊ 1-ги кезээ-биле административтиг протоколду тургускан.

#Эпидбайдал #Коронавирус #Аппаратхуралы #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ВИРУС ТАРАП ТУРАР
Следующая запись
ПРОФИЛАКТИКТИГ ТАРЫЛГАНЫ ЧОРУДАРЫ АЛБАН
Меню