Рубрикалар

САРЫГ ШАЖЫН ЧҮДҮКЧҮЛЕРИНГЕ ОНЗАГАЙ ХҮН

“Хүндүлүг чаӊгыс чер-чурттугларым!

Июль 6 — бүгү делегейде сарыг шажын чүдүкчүлеринге онзагай хүн. Буддизмниӊ лидери — Ыдыктыг XIV Далай-Лама башкыныӊ төрүттүнген хүнүнде бистер энерелдиг Будданыӊ өөредиин дамчыдып, мерген угаанын бистиӊ-биле үлежир дээш, кижи кылдыр чаяаттынып бодараан хүнү дээш сүзүглеп чоруур бис.

Далай-Лама: «Мен сарыг шажынныӊ бөдүүн ламазы-дыр мен» деп үргүлчү чугаалап чоруур. Лама башкылар төрүттүнген хүнүн онзагай хүн деп санавас. Ыдыктыг Башкы ону анаа хүн кылдыр эрттирер: чонну айызап, делегейниӊ аӊгы-аӊгы булуӊнарындан келген улустар-биле ужуражыр.

Ол хүнде хүрээ-хиитерге Далай-Лама Башкыныӊ назыны узун болзун дээш номналдар болуп турар, чүдүкчүлер эки күзээшкинниг йөрээлин илередип, ачы-буянныг ажыл-херектер кылыр» — деп, Тываныӊ Баштыӊыныӊ албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг социал четкилерге бодунуң арынынга бижээн.

#Далай_лама #Байырчедириишкини #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ДААЛГАЛАРНЫ БЕРГЕН
Следующая запись
Владислав Ховалыг байдалды хынап көрген
Меню