Рубрикалар

САЯ-САЯ АКШАЛАРДАН ҮНЕЛИГ ЧҮҮЛ — КАДЫКШЫЛ

Эгезинде, тарыдарынга шуут удур турдум. Коргуп турдум. Ынчалза-даа хүннер эрткен тудум, хамчыктыг аарыгдан чоннуң аарып турары намдавастап, кончуг күш-шыдал үезинде эр улус безин ол аарыгдан хорап турарын дыңнааш, сестип эгелээн мен. Ооң кадында, Парлалга бажыңынга үр чылдарда эгин кожа ажылдап турган, ам-даа ажылдап турар улуг коллегам, Марина Кенин-Лопсан ужурашкан санында-ла, “Ам-даа боданмышаан сен бе? Орта сен бе, чүнү манап турарың ол? Ачам безин тарыдып алды. Ол безин тарыткаш, кымдан артык, чүзү-даа канчанмаан. Тооваан-даа. Сээң кадыың дээш сагыш аарып тур мен. Дүрген тарыдып ап көр!” – деп, эрткен-дүшкен санында кончуй аарак, чемелеп-ле турган.

Шынап-ла тарыдып алыры херек дээрзин ам-на угаап билгеш, “Спутник-V” деп вакцина-биле тарыдып алдым. Эгезинде бичии дериттирген, оон чүм-даа канчанмады. Ам-на сагыжым оожургаан. Ынчангаш мен ышкаш дадагалзап турар улус бар болза, тарыдып алырын сүмелээр-дир мен. Сая-сая акшалардан үнелиг чүүл, кадыкшыл-ла болгай. Ону утпаалыңар.

Карина МОНГУШ.

#Вакцинация #Коронавирус #Кадыккамгалаляамызы #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ААРААН УРУГЛАР САНЫ КӨВҮДЕП ТУРАР
Следующая запись
АЖЫЛ-ХЕРЕК, АМЫДЫРАЛ ХЕНЕРТЕН НААРЫДАЙ БЭЭР
Меню