Рубрикалар

СЕПТЕЛГЕ АЖЫЛДАРЫ КИДИН-ТҮЛҮК

ТР-ниң Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг Улуг-Хем кожууннуң төвү Шагаан-Арыгже ажыл-агыйжы сургакчылаашкын үезинде июнь эгезинде болган күштүг шуургандан когараан эмнелгени барып көрген. Эмнелгениң соңгаларының чамдыызы бустугулап калганын көргеш, чүгле бузулган соңгаларны эвес, а эмнелгениң шупту соңгаларын амгы үениң пластик соңгалары-биле солуп, чаартырын демдеглээн.

Оон ыңай Саяно-Шушенск кудумчузунуң 11 дугаар бажыңында септелге ажылын база барып көрген. Бо бажыңның кырында чаглаа июнь эгезинде болган шуурганга долузу-биле когараан. Амгы үеде септелге ажылы кидин-түлүк чоруп турар.

Ол дугайында «Шын» солуннуң дараазында үндүрүлгезинден номчуп болур.

https://vk.com/public201111625?z=video360104045_456239157%2F0d1ee18f256e0615a3%2Fpl_wall_-201111625

 

Предыдущая запись
ЧЫЛЫГ КЫШТААР ДЭЭРЗИНГЕ ИДЕГЕДИВИС
Следующая запись
Владислав Ховалыг аныяк эмчиге дузалаар болган
Меню