Рубрикалар

Сергей Шойгу, Үрүле Кандан – “Бай-Тайга кожууннуң күш-ажылдың маадырлары”

Бай-Тайга кожууннуң Төлээлекчилер хуралының №152 «Күш-ажылдың маадыры» деп атты тыпсырының дугайында доктаалы-биле “Россияның Маадыры, РФ-тиң шериг-камгалал сайыды, тыва чоннуң чоргааралы, ада-өгбезиниң аайы-биле Бай-Тайга кожууннуң Кара-Хөлден укталган Сергей Күжүгетович Шойгу, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры, Маадыр ие, ат-сураглыг малчын Үрүле Шыыраповна Кандан, Ленин ордениниң эдилекчизи, Тыва АССР-ниң харылзаазының алдарлыг ажылдакчызы, почтачы Дүү-Дарый Байыр-ооловна Салчак, «Мурнакчы» колхозту миллионер колхоз кылдыр чедиишкинниг ажылдап, удуртуп чораан директор Кудурукпай Чүдекеевич Хертек оларга өскен-төрээн кожуунун шылгараңгай күш-ажылы-биле бүгү республикага, Россияга  алдаржыдып, Тыва Республиканың, Россияның Чазааның эң Дээди шаңналдарынга төлептиг болганы дээш  «Бай-Тайга кожууннуң Күш-ажылдың маадыры» деп атты мөңгези-биле тывыскан”. 

Тывага чарлаттынган “Күш-ажылдың кижизиниң чылының‘‘ Бай-Тайга кожуун чергелиг түңнелдерин 2020 чылдың февраль айда  үндүрүп, төлептиг кижилерни шаңнап-мактаан.

Тываның Баштыңының Чарлыы езугаар байырлыг хемчег­лерни игил-биле үдээр чаагай чаңчылды уламчылап, уран чүүл школазының башкызы Анд­рей Өпей уяранчыг аялганы ойнап күүсеткен соонда, хемчег эгелээн.

Бай-Тайга кожууннуң чагырга даргазының хүлээлгезин түр күүседип турар Чимисмаа Кашпык-оол ажыл-агыйның аңгы-аңгы адырларында ажылдап чоруур мурнакчыларга “Күш-ажылдың кижизи” деп бижиктиг кожааларны, хүндүлүг бижиктерни, өртектиг белектерни тывыскан.

“Күш-ажылдың кижизи” деп хүндүлүг атты колдуунда хөй чыл ажыл стажтыг болгаш ам-даа ажылдап чоруур хоочуннарга тывыскан. Оларның аразында кожууннуң төп эмнелгезиниң санитарказы Нелля Шушовна Кашкак, күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгези “Бай-Талдың” суггатчызы Кайгал-оол Чылбак-оолович Салчак, суг сөөртүр машина чолаачызы Алексей Атпетович Чыдат,  кадарчы Кара-оол Иргитович Даржаа болгаш эң идепкейлиг үндүрүг төлекчизи, сайгарлыкчы Сайлык Очуровна Хертек дээш өскелер-даа бар.

Мерген Ондар. #Шын

Предыдущая запись
Хандагайтының школачылары ада-чурт дайынының төөгүзү мөөрейге тергиидээн
Следующая запись
Иви санын 36 муң баш чедирер
Меню