Рубрикалар

Сергей Шойгу Тываның баштыңынга төрүттүнген хүнү-биле байырны чедирген

Декабрь 24-те Тыва Республиканың баштыңы Владислав Ховалыг 54 харлаан. Регион удуртукчузунуң адында бүгү чурттан байыр чедириишкиннери кээп турар. Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгу, РФ-тиң Федералдыг Хуралының Федерация Чөвүлелиниң даргазы Валентина Матвиенко база Күрүне Думазының даргазы Вячеслав Володинден телеграммалар бир дугаарында келген.
«Төрүттүнген хүнүңер-биле байыр чедириишкинин база чаагай күзээшкиннеримни хүлээп ап көрүңер. Быжыг кадыкшылды, сыныш чок тура-сорукту, Төрээн чурттуң сайзыралы дээш чаа чедиишкиннерни база бедиктерни күзедим» — деп, Сергей Шойгу Тываның Баштыңынга бижээн.
Россия Федерациязының Федералдыг Хуралының Күрүне Думазының даргазы Вячеслав Володин республика баштыңынга төрүттүнген хүнү-биле байырны чедирбишаан, Тыва Республиканың чурттакчы чонунуң сонуургалында социал айтырыгларны шиитпирлээринге база ооң экономиктиг хөгжүлдезинге дыка хөйнү кылырын демдеглээн.
«Силерниң күш-ажылчы намдарыңар Тыва Республика-биле сырый харылзаалыг. Силерни төрээн черинге база Ада-чуртка ажыктыг бурунгаар салган сорулгаларын шиитпирлээрде ажыл-агыйжы көрүштүг, идепкейжи хамааты туруштуг, инициативтиг күрүне ажылдакчызы деп регионда билир. Силерниң күш-ажылыңар Россия Федерациязының субъектизиниң социал-экономиктиг бурунгаар хөгжүлдезинге, кижилерниң амыдырал-чуртталгазының шынарын экижидеринге идигни бээр дээрзинге бүзүрээр мен» — деп, РФ-тиң Федералдыг Хуралының Федерация Чөвүлелиниң даргазы Валентина Матвиенко демдеглээн.
РФ-тиң Айыыл чок чорук чөвүлелиниң секретары Николай Патрушев Владислав Ховалыгга быжыг кадыкшылды, аас-кежикти болгаш Тыва Республиканың база бүгү Россияның чаагай чоруу дээш ажыл-ижинге чедиишкиннерни күзээн.
«Силерниң амыдыралчы байлак арга-дуржулгаңар, хөй талалыг билиг-мергежилиңер, мерген угааныңар болгаш харыысалгалыг чорууңар регионнуң мурнунда салдынган сорулгаларын шиитпирлээн тургузукчу күш-ажылыңарның үре-түңнелдерин республиканың чурттакчылары эскерип көөр арганы бээр» — деп, РФ-тиң Президентизиниң СФО бүрүн эргелиг төлээзи Анатолий Серышев демдеглээн.
Ол ышкаш Россияның Президент Администрациязының төлээлери, сайыттар, политиктиг партиялар лидерлери база өске-даа политиктиг ажылдакчылар Владислав Ховалыгга байырны чедирген.
Тываның Чазааның сайтызындан алган
Предыдущая запись
РОССИЯНЫҢ ЭКОНОМИКАЗЫ КАТАП ТУРГУСТУНУП КЕЛГЕН
Следующая запись
ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ЧОН-БИЛЕ «ДОРТ ЧУГААЗЫ»
Меню