Рубрикалар

Сергей Шойгунуң дөртен сая өртектиг ажылдары

Константин Хабенскийниң Ачы-дуза фондузунуң парлалга албанының дыңнадып турары-биле алырга, ачы-дуза аукционунуң үезинде Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгунуң чураан чуруктарын болгаш ыяштан чазаан ажылдарын саткаш, оон кирген дөртен сая рубльди фондунуң каракталында турар уругларга болгаш аныяк кижилерге адрестиг дуза кылдыр шилчидер. Акша-төгериктиң кезик-чамдыызын агартылга төптеринче база эмчилерниң билиин бедидеринче чоргузар.

Аукционну май 14 -те Орус географтыг ниитилелдиң шөлүнге эрттирген. Ону эрттирериниң дугайында эгелээшкинни Сергей Күжүгетович боду үндүрүп, аңаа бодунуң чуруктарын болгаш ыяштан кылган ажылдарын берген.

Мооң мурнунда интервьюларының бирээзинге Сергей Шойгу бичии тургаш-ла чуруттунарынга сундулуг апарганын чугаалаан. Археология лагерьлеринге тургаш-ла чогаадылга ажылынче шымныгып киргенин ол мининген.

Аукционнуң эң аар өртектиг чүүлү – пөш ыяштан кылган стол болган.
Салым-чаяанныг кижи бүгү талалыг чогаадыкчы болур дижир. Ол бүгүден аңгыда камгалал сайыды чогаал база бижип турар. Садыглаашкынның үезинде аңаа чыглып келген аалчылар Сергей Шойгунуң прозазын сонуургап дыңнааннар. Ону хөйге билдингир актер Сергей Бурунов номчаан.

#Россияныңкамгалалсайыды #Сергейшойгу #Орусгеографтыгниитилел #Аукцион #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
ШЕРИГ АЛБАНЫНЫҢ АТ-АЛДАРЫ ЧЫЛДАН ЧЫЛЧЕ ӨЗҮП ОЛУРАР
Следующая запись
КЕРЭЭЛЕР ЧАРАРЫ ДООЗУЛГАН
Меню