Рубрикалар

СЕТКИЛИНИҢ ЧЫЛЫЫН ӨРГҮП ЧОРУУР

Бөгүн, июнь 8-те, Бүгү-российжи байырлал — Социал ажылдакчының хүнү. Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг социал ажылдакчыларга байыр чедирген:

Эргим чаңгыс чер-чурттугларым!

Социал адырда ажылдап, сеткилиниң чылыын улуска харам чокка өргүп чоруур кижилерге профессионал байырлалы-биле байыр чедирип тур мен!

Бөгүн Тываның чурттакчы чонунуң социал камгалалының системазында 2 муң ажыг кижи ажылдап чоруур. Социал деткимчениң янзы-бүрү хемчеглеринге республиканың он-он муң чурттакчылары хаара туттунган. Социал ажылдакчыларның ажылынга бердингениниң ачызында Тывада хамаатыларның социал деткимчезинче угланган федералдыг болгаш регионалдыг программалар чедиишкинниг боттанып турар.

Хүн бүрүде силер хандырылгазы кошкак, назыдап-кыраан база бертик-межел кижилерге дузалажып, бистиң ниитилеливисти чырык-чаагай, буянныг кылып чоруур силер.

Силер бүгүдеге быжыг кадыкшылды, аас-кежикти, өг-бүлеге чаагай чорукту, моон ыңайгы чедиишкиннерни күзедим!

#Социалажылдакчыныңхүнү #Байырчедириишкини #Владиславховалыг #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
НАЦИОНАЛ ТӨЛЕВИЛЕЛДЕРНИҢ БОТТАНЫЛГАЗЫ
Следующая запись
ЧАГЫДЫЛГА ДЭЭШ ТЕЛЕВИЗОР!
Меню