Рубрикалар

Шаңналдар ээзин тыпкан

«ТЫВА ЧОННУҢ ЧОРГАА­РАЛЫ» деп чаа республика шаңналының бир дугаар төлептиг болгаш ховар кижилерниң са­нынче делегейге билдингир «Хүн-Хүртү» бөлүү болгаш­ Тыва­ның алдарлыг артизи, Улустуң хөөмейжизи Андрей Монгуш  кирген.

Эрткен чылын Республика хүнүнде шаңналды тыпсып турар үеде Тывадан дашкаар гастрольдап турган болгаш сураглыг хөгжүмчүлер февраль 20-де Шагаа уткуй шаңналын алган. Алдын-мөңгүнден шуткаан кызыл үнелиг даштар каастаан сылдыстыг шаңналды баштай-ла Россияның Маадыры Сергей Шойгуга, Улустуң хөөмейжизи Коңгар-оол Ондарга (мөчээн соонда) болгаш билдингир  күрүне ажылдакчызы Чимит-Доржу Ондарга, культура ажылдакчызы Татьяна Верещагинага тывыскан.

Оон ангыда, «ТЫВАНЫҢ УЛУСТУҢ ХӨӨМЕЙЖИЗИ» деп хүндүлүг атка тыва улустуң аас чогаалынга үндезилеттинип тургустунган «Тыва» бөлүүнүң ыраа­жызы Шончалай Оюн-оол­овна Чооду-Ооржак төлептиг болган.

Тыва Республиканың  «ШЫЛ­ГАРАҢГАЙ КҮШ-АЖЫЛ ДЭЭШ» медалын хөй чылдар дургузунда тыва чогаалды сайзырадып, аныяк чогаалчыларны деткип чоруур Тываның улустуң чогаалчызы Эдуард Баирович Мижитке тывыскан.

#Шын

Предыдущая запись
Шагааның хүндүлүг аалчызы
Следующая запись
Чөөн-Хемчик: үш айның түңнелдери болгаш сорулгалар
Меню