Рубрикалар

ШАГАА АЙЫНЫҢ ЙӨРЭЭЛ НОМНАЛДАРЫ

2022 чыл — суг олуттуг, 5 сарыг меӊгилиг Пар чылы.

Январь 31-ниӊ хүнүнде:

09:00 шакта – «Сагыызын» номналы — Өөредигниӊ улуг камгалакчы сагыызыннардан амыдыралда Будда башкыныӊ Өөредиин боттандырып чоруурларны камгалап, мага-бот, сөс-домак, сагыш-сеткилди меге билиишкиннерден, янзы-бүрү шаптараазыннардан камгалап көрүӊерем деп дилег кылып номчуур.

12:00 шакта – «Дугар, Шераб ниӊбо, Долма» — Амыдыралга янзы-бүрү шаптараазыннардан камгалал номналдары.

18:00 шакта «СОР» ёзулалы – эртип турар чылдыӊ бүгү ёра-багын арыглап, өрттедир улуг ёзулал.

Февраль 1-ниӊ хүнүнде шагаа бүдүүзү:

09:00 шакта — сагыызын номналы, Өөредигниӊ камгалакчы сагыызыннарыныӊ номналы.

12:00 шакта – «СУНДУЙ» судурун номчуур, улуг эдилге номнал.

19:00 шакта – «Ямантака, Палден Лхамо»

Февраль 2-ниӊ хүнүнде – ШАГАА

06:00 шакта – «Цедор Лхамо»

07:00 шакта « Таңды саңы» болгаш «Хей-аът саңының» ёзулалы – Бүгү-ле Буддаларны, бойдусадыларны, идам-сагыызыннарны чаларадып, чер-суг, оран-таӊды ээлеринге арыг чаагай амданныг – 3 ак, 3 чигирзиг улуг өргүлделерни от бурганын таварыштыр өргүп, чер-чуртувусту ыдыктап, арыглап турар улуг ёзулал.

12:00 шакта – «Монлам Ченмо» Шагааныӊ улуг йөрээл-номналы.

Февраль 2-ден февраль 16-га чедир Шагаа айыныӊ улуг йөрээл номналдары хүрээлерге номчуттунар.

Камбы-Лама эргелелиниң медээлеринден

Предыдущая запись
«ЧҮРЕКТЕРНИ ОТТУРБУШААН»
Следующая запись
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ковид аарыг улусту эмнээринге 43 млн рубльди тускайлаан
Меню