Рубрикалар

ШЕРИГЛЕР КӨВҮРҮГЛЕРНИ ТУДУП ЭГЕЛЭЭН

Тываның девискээринде чедери берге ырак кожуунарның көвүрүглерин шериг чериниң инженерлери тудуп эгелей берген. Тудугжу бөлүкте Башкир Төп шериг округунуң инженерлериниң аңгы каттышыышкыны болгаш Владимир облазының салдап турар көвүрүг шериг бригадазы бар. Ниитизи-биле узуну — 80 метр 3 аңгы көвүрүгнү кылыры көрдүнген. Көвүрүглерниң бирээзи Чыргакы, арткан ийизи Мөген-Бүрен хемнерни кежир турар.

Төп шериг округундан тускай дүрген салыр МТ-55 көвүрүглерни Ми-26 вертолет-биле эккээр. Чаа көвүрүг салыр хемниң эриин дургаар, аштап-арыглап, белеткел ажылдарын чоруткан.

Ол хемчегге 100 хире шериглер киришкен. Бульдозерлер, эскаваторлар, автокраннар дээш, 20 ажыг техниканы ажыглаан.

Ооң мурнунда Бурятияга, Тульск болгаш Кострома областарынга көвүрүглерни тургусканнар.

#Тудуглар #Төпшеригокругу #Мөңгүн_тайга #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЮСТИЦИЯ САЙЫДЫ ЧАА ХАЖЫДЫЫШКЫННАР ДУГАЙЫНДА
Следующая запись
Сведения о размере и условиях оплаты
Меню