Рубрикалар

ШКОЛАЛАР УРУГЛАРНЫ ХҮЛЭЭП АЛЫРЫНГА БЕЛЕН

Чаа өөредилге чылынга чедир хөй эвес үе арткан. Тываның чаштары өөрениринге белеткенип эгелээн, а школалар боттарының өөреникчилерин хүлээп алырынга.

Кызылдың 16, 17 дугаарлыг лицейлеринге немелде халдавырлыг аарыглар госпитальдарын ажыткан турган. Амгы үеде олар ажылын соксадып, дезинфекция арыглаашкынны чорудуп эгелээн.

Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы чаа өөредилге чылынга долу күжү-биле белеткелди чорудуп турар. Белеткел ажылдарын ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыдының албан-дужаалын түр үеде күүседип турары Солаңгы Тамчай тускай хыналдада алган.

— Бо хүннерде республиканың шупту өөредилге черлеринде ээлчеглиг септелге ажылы кылдынган. Школалар уругларны хүлээп алырынга белен. Август 19-ка чедир белениниң паспорттарын шупту өөредилге черлери алыр ужурлуг. Кызылдың солагай талакы эриинде дачаларга чаа школаның ажыдыышкыны тускай демдеглексенчиг. Чаа 825 олуттуг школа Кызылдың школаларының ажылын чиигедири эки. Оон аңгыда Кызылдың ийи школазынга халдавырлыг аарыглар госпитальдары немей ажыттынган турган. Бо хүннерде госпитальдар ажылын соксадып, дезинфекцияны чорудуп эгелээр — деп, Солаңгы Тамчай дыңнаткан.

#Өөредилгеболгашэртемяамызы #Солангытамчай #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧАА ТУДУГЛАРНЫ ХЫНАП КӨРГЕН
Следующая запись
ИЙИ ДАКПЫР ОРДЕННИГ ТЫВА АССР БОЛГАШ АМГЫ ҮЕ
Меню