Рубрикалар

Шылгараңгай москважыларны шаңнаан

Москваже сургакчылаашкын үезинде Владислав Ховалыг ында чурттап чоруур чаңгыс чер-чурттуглары-биле ужурашкан. Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чылының медальдарын ол тывыскан.

“Аргажок үе чедишпес-даа болза, үени тыпкаш, Москвада чаңгыс чер-чурттугларывыска ужураштым. Назы-хары улгады берген болгаш шылгараңгай төлээлеринге шаңналдарны тывыстым” – деп, ол бодунуң телеграм-каналында бижээн.

Шаңнаткан кижи бүрүзүн, кымның Амыдыралчы оруу болгаш профессионал ажыл-агыйы эң бедик үнелелге төлептиг болган шаңнаткан кижи бүрүзүн Тываның төөгүлүг кижилериниң энциклопедиязынче дидими-биле киирип болур дээрзин ол демдеглээн.

Шак ындыг юбилейлиг медальды республиканың Баштыңы Комбу Дойдулович Бижекке тывыскан. Ол шылгараңгай орукту эрткен шүлүкчү, очулдурукчу, моол дылды кончуг эки билир, радиотехниктиг системалар специализи. “СССР-ниң күрүне кызыгаарының камгалалынга ачы-хавыяазы дээш” СССР-ниң медальы-биле шаңнаткан, Моолдуң хүндүлүг кызыгааржызы, Тыва Республиканың уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы, Россияның Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү, Россияның Чурукчулар эвилелиниң кежигүнү. Ооң шүлүүнге бижээн “Алимаа” деп ыр XX векте Тываның эң эки ырыларының аразынче кирген.

Шак-ла ындыг шаңналга Надежда Сергеевна Красная база төлептиг болган. Ол Россия Федерациязының улустуң артизи, Россия биле Тываның каттышканындан бээр 100 чылында улуг концерт программазы-биле бараалгаан.

Тыва Республиканың улустуң эмчизи Вячеслав Судер-оолович Ондар база шаңнатканнарның аразында. Ол медицина эртемнериниң доктору, , кажан-даа кымга-даа дузалаарындан ойталавас, Тываның кадык камгалалының эң-не тергиин кежигүннериниң бирээзи.

Рита Сояновна Чакар – бодунуң мергежилинге улуг-улуг бедиктерни чедип алган, Россияның Дээди Судунуң халажылгада судьязы. Бедик профессионал чедиишкиннери дээш, ол база ТАР-ның 100 чылының медальы-биле шаңнаткан.

Бедик шаңналды Артур Сайзович Дирчин база алган. Ол Федералдыг айыыл чок албанының халажылгада полковниги, Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы. “Ада-чуртунуң мурнунга ачы-хавыяазы дээш” деп Ордениниң II чадазының медальы-биле, Федералдыг айыыл чок албанының “Төлептиг ажыл-албаны дээш” медальы-биле шаңнаткан. Россияның Федералдыг айыыл чок албанының, Федералдыг айыыл чок албанының Чечен Республикада эргелелиниң, РФ-тиң Федералдыг кызыгаар албанының Забайкальеде регионалдыг эргелелиниң Хүндүлел бижиктерин алган.

Тыва Чазактың парлалга албаны

Предыдущая запись
Дуза кадар дээш, дужамык халдадып
Следующая запись
Терминком чаа тургузуу-биле катап ажылдап эгелээн
Меню