Рубрикалар

ШЫЛГАРАҢГАЙЛАР САНЫНЧЕ КИРГЕН

Президентиниң грантылар фондузу бо чылдың эгезинден бээр, 2020 чылдың төнчүзүнге чедир боттандырган төлевилелдерниң түңнелдеринге ажык-чарлыг демдек салыышкынын чоруткан. Ооң түңнелинде Президент грантыларының фонд деткиишкини-биле ажылдаан чүс эң экилерин илереткен. Оларның санында Тывадан дөрт төлевилел кирген.

Россия Федерациязының Хөй-ниити палатазының, эрге-чагырганың регион органнарының төлээлери, эксперттер төлевилелдерге үнелелди берген. Грант алыкчылары өскелерниң төлевилелдеринге хамаарыштыр боттарының үзел-бодалын илереткен.

Эксперттер база хөй-ниитижилер шупту 4 муң ажыг төлевилелдерни көрген. Ниитизи-биле 28 муң ажыг үнелелди, 8 муң ажыг санал-оналды алган.

100 эң шылгараңгайлар санынче Тывада боттандырган дөрт төлевилел кирген:

1. Тыва Республиканың аныяк малчыннарының бирги шуулганы.

2. «Хатико» дириг амытаннар камгалаар ниитилел Кызыл хоорай хөй-ниити организациязының “Буянныг Тыва!” төлевилели.

3. Коммерцияга хамаарышпас фондунуң “Чаңгыс демниг Чеди-Хөл” муниципалдыг социал төлевилели-биле Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурга буддийжи хүрээни тударынга база ажаап­карактаарынга деткимче көргүскени.

4. “Тывалар делегейи” Тыва Республиканың хөй-ниити организациязының «Урянхай – тыва энциклопедия даңзызы» эртем-чырыдыышкын төлевилели.

Оценка.гранты.рф ажык порталдан төлевилелдерниң түңнелдерин база аңаа салган демдектерни көрүп болур.

ТР-ниң Чазааның парлалга албаны.

#Президентиниңгрантыларфондузу #Төлевилелдер #Урянхай_тываэнциклопедия #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧОНГА ОДААР ЧҮҮЛ ХАНДЫРЫЛГАЗЫ
Следующая запись
ТӨЛЕВИЛЕЛДЕРНИҢ ХӨЙ НУРУУЗУ — КӨДЭЭ АЖЫЛ-АГЫЙНЫҢ ХӨГЖҮЛДЕЗИ
Меню