Рубрикалар

ШЫЛГАРАӉГАЙ АНЫЯК СПОРТЧУ ПРЕЗИДЕНТИНИӉ ГРАНТЫЗЫН АЛГАН

Бо чылын ТывКУ-нуӊ спортчу студентизи Россияныӊ Президент грантызыныӊ эдилекчизи болган.

Уранза Күнзет – хостуг хүреш талазы-биле спорт мастери, университеттиӊ куш-культура факультединиӊ 1-ги курузунуӊ студентизи.

Ол Кызыл-Мажалык суурнуӊ 2 дугаар ортумак школазын, Кызыл хоорайныӊ Олимпийжи курлавыр училищезин чедиишкинниг доозуп алгаш, 2021 чылда Тываныӊ күрүне университединге өөренип кирген.

2013 чылда тренер Билзимаа Мижит-Доржунуӊ удуртулгазы-биле хостуг хүрешти өөренип эгелээн. А 2015 чылда Тыва Республиканыӊ хостуг хүреш маргылдаазыныӊ арыг тиилекчизи болган.
Амгы үеде Россия Федерациязыныӊ Алдарлыг спорт мастери Лориса Ооржактыӊ удуртулгазы-биле хостуг хүреш стпортунуӊ арга-мергежилин өөренип, чаа-чаа маргылдааларга белеткенип турар.

Шылгараӊгай чедиишкиннерлиг салым-чаяанныг 2 муӊ хире студентилер Президентиниӊ грант тыпсыр конкурузунга киржип турган. Оларныӊ аразындан бистиӊ республикавыстыӊ аныяк спортчузу грант деткимче алырынга төлептиг болган.

Р.Демчик

Предыдущая запись
Тываның сайгарлыкчылары ДУР биле ЛУР чурттакчыларынга ачы-буян дузаламчызын чоруткан
Следующая запись
АМЫ-ТЫН КАМГАЛААНЫ ДЭЭШ ШАӉНААН
Меню