Рубрикалар

ШЫЛГАРААННАРГА ШАҢНАЛ-МАКТАЛДАРНЫ ТЫВЫСКАН

Башкылар хүнүнде
Кандыг-даа эртемнерниң каңнакчызы – башкы. Бир эвес башкылар чок болза, эртем-билиг чедип алыры болдунмас. Ынчангаш башкы эртеми эң-не хүндүткелдиг мергежилдерниң бирээзи.

Бөгүн, октябрь 5-те, Башкылар хүнүн республикага калбаа-биле демдеглеп турар. Бо чылын база чаңчыл езугаар шылгараан башкыларны шаңнап-мактаар байырлыг езулалды Кызыл хоорайның башкылар билии бедидер институтка эрттирген. Аңаа ТР-ниң Баштыңы Владислав Ховалыг, ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Солаңгы Тамчай болгаш республиканың аңгы-аңгы кожууннарындан чалаткан башкылар кээп киришкен.

Республиканың удуртукчузу башкыларга байыр чедирген чылыг-чымчак йөрээл сөстерин чугаалааш, өөредилге адырынга улуг үлүг-хуузун киирген хоочун башкыларга шаңнал-макталдарны, хүндүлүг бижиктерни, а чаа ажылдап эгелээн, шылгараан аныяк башкыларга Тыва Республиканың Чазааның 150 муң рубль сертификаттарын деткимче кылдыр тывыскан.

«Тыва Республиканың өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы» деп хүндүлүг атка школага 42 чыл ажылдаан Елизавета Кенден, 46 чыл дургузунда Тээли ортумак школазынга бердинип ажылдаан Марина Салчак, Кызыл хоорайның 3 дугаар уруглар садынга 46 чылдарның дургузунда кижизидикчи башкы болуп ажылдаан Лидия Паршукова олар төлептиг болганнар.

Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижиин Тываның кадет корпузунуң кижизидикчи башкызы Наталья Донгакка, хоорайжыткан суур Каа-Хемниң 1 дугаар школазының эге класстар башкызы Татьяна Колесниченкога, Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыгның 1 дугаар ортумак школазының эге класстар башкызы Ирина Мандан-оолга дээш ниитизи-биле дөрт башкыга тывыскан.

ТР-ниң Баштыңының Өөрүп четтириишкин бижии-биле Сүт-Хөл кожууннуң Кызыл-Тайга ортумак школазынга 40 чыл дургузунда эге класстар башкылап ажылдап чоруур Аниса Монгушту шаңнаан.

ТАР-ның 100 чыл оюнуң юбилейлиг медальдарын Бии-Хем кожууннуң Тарлаг ортумак школазында 48 чыл күш-культура башкылап чоруур Александр Тугжу болгаш Эрзин суурнуң 2 дугаар уруглар садының эргелекчизи Аяна Сайды алганнар.

2020-2021 чаа өөредилге чылында РФ-тиң Президентизи В. Путинниң шаңналы дипломарны республиканың 5 шылгараңгай башкызынга тывыскан. Ол дээрге Улуг-Хем кожууннуң Чааты ортумак школазының география болгаш биология башкызы Айлаң Дажы-Даваа, ТР-ниң аграр лицейиниң математика башкызы Любовь Карыма, Республиканың күрүне лицейиниң математика башкызы Оксана Кравченко, Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мөген-Бүрен ортумак школазының тыва дыл болгаш чогаал башкызы Наталья Куулар, Шагаан-Арыгның 1 дугаар школазының физика болгаш информатика башкызы Сайзана Монгуш олар-дыр.

Кызыл кожууннуң Кур-Чер ортумак школазының физика болгаш информатика башкызы Чингис Тюлюш деткимче алганынга өөрүп четтиргенин илеретти:

– Дээди өөредилге черин доозуп, дип­ломну алгаш, ол-ла чылын школаларга ажылдай берген аныяк башкыларга, бис­ке, Тыва Чазак деткимче 150 муң рубль акшаның сертификаттарын берип турарынга өөрүп тур бис. Башкылар хүнүн бир дугаар демдеглеп турарывыс бо. Биске солун болгаш өөрүнчүг-дүр. Материалдыг ачы-дуза дээш, ТР-ниң Баштыңы Владислав Товарищтайович Ховалыгга өөрүп четтиргенимни илередир-дир мен. Башкы эш-өөрүмге шуптузунга байырлалывыс-биле байырымны чедирдим.

Шаңнал алган төлептиг башкыларның бирээзи Сүт-Хөл кожууннуң Кызыл-Тайга ортумак школазының эге класстар башкызы Аниса Монгуш база өөрүшкүзүн үлешти:

– Хөй чылдар дургузунда үзүк-соксаал чокка школага эге класстар башкызы болуп ажылдадым. Чаш ажы-төл өөредип чораан ажылывысты Тыва Чазактың үнелеп турары өөрүнчүг-дүр. Школаны доостурган өөреникчилеримниң аразында алдар-аттыг эртемденнер, артистер, спортчулар, чогаалчылар дээш черле кымны чок дээр, шуптузу бар. Башкыларның чымыштыг ажыл-ижин үнелеп, шаңнап-мактап, бистиң хей-аъдывысты көдүрүп чоруур даргаларывыска өөрүп четтиргенивисти илередип тур бис. Башкы коллегаларымга байырлалывыс таварыштыр байырымны бодумнуң өмүнээмден чедирип тур мен.

Айдың ОНДАР.

Александр ЕНЗАКТЫҢ тырттырган чуруктары.

#Байырлал #Күрүнешаңналдары #Өөредилге #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ДОЛУ ТАРЫЛГАНЫ 80 АЖЫГ МУҢ КИЖИ АЛГАН
Следующая запись
БОДУВУСТУҢ УУРГАЙЫВЫС…
Меню