Рубрикалар

«Шынның почтазындан»

Кырган-авайның чагыг-сүмелери

📢 Чурттап олурар бажыңынга ынак болуру албан. Бажыңың эжиин үнер-кирерде дааштыг хагба, оожум хаап чор.
Оттулар ыяш киирип эккелгеш, ыяжыңны печка эжиинге дааш чокка аяар сал, ону октап болбас.
Чемненген тавааң дүвүн сивирип, дааш үндүрбе.
Ужулган хевиңни аңдарык хевээр арттырба, шын сал. Хирлиг хеп үр шыгжава, чытталы бээр.
Эдержип чоруур эжиң бактава. Азырал амытаннарга каржы болба. Коданыңда тудуп турар аъдыңны, ыдыңны, диизиңни үргүлчү суйбап, чассыдып тур. Оларга чоок, эки болур болзуңза, олар сээң аарыыңны боттарынче ап үлежирлер.
Мунган аъдың бажынче какпа, ол дөмей-ле аарзынып муңгараар, эскерер болзуңза, сен чоруй баарыңга хомудааш, карактарындан чаштар төктүп турар боор.
Чаңгыс чурттаар чуртталгаңда частырыг кылып, хилинчектенме.
Артып калыр ажы-төлүңге арыг адың, орууң арттырып көр.
Чылбак МОНГУШ,
күш-ажылдың хоочуну, РФ-тиң улус өөредилгезиниң хүндүлүг башкызы.

Предыдущая запись
Кичээнгейни шынарынче
Следующая запись
Чаартылгалар-биле онзагай чыл
Меню