Рубрикалар

СОҢГУЛДА КАМПАНИЯЗЫ АЖЫЛЫН ЭГЕЛЭЭН

Тыва Республиканың баштыңының хуусаа бетинде соңгулдаларының кампаниязы дүүн, июнь 19-тан эгелеп, ажылдап эгелей бергенин Тываның соңгулда комиссиязының даргазы Олег Фортуна дыңгаткан. Тываның Дээди Хуралы чогуур ужурлуг доктаалдарны үндүрген. Санитар-эпидемиологтуг хемчеглерни сагыыры-биле соңгулда 3 хонук дургузунда, сентябрь 17-ден 19-ка чедир, болуп эртер. Соңгулданың кол хүнү — сентябрь 19.

«Республиканың соңгулда комиссиязы бүрүнү-биле белен, акша-хөреңги шиңгээттинген. Ажылды бо хүнден эгелээр бис. Дараазында 20 хонуктуң дургузунда кандидаттар боттарының кандидатуразын депшидерин дыңнадып, чогуур документилерни дужаар. Бис оларны көргеш, кампанияже эрттиреринге чөпшээрелди бээр бис. Кандидаттар муниципал тургузугларның депутаттарындан нотариуска бадылаттынган хол үжүктерин чыыр ужурлуг. Тываның соңгулда комиссиязы август 4-ке чедир ТР-ниң баштыңының хуусаазындан эрте соңгулдаларынга киржир күзелин илереткен кандидаттарны бүрүткээр ужурлуг» — деп Олег Фортуна дыңнаткан.

Чыжыргана СААЯ.

#Хуусаабетиндесоңгулда #Соңгулдакомиссиязы #Олегфортуна #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Следующая запись
ВЛАДИМИР ПУТИН ПАРТИЯНЫҢ ЛИДЕРЛЕР ДАҢЗЫЗЫН ДЫҢНАТКАН
Меню