Рубрикалар

Соңгулдалар-2021: ийиги хүннүң түңнелдери

РФ-тиң Күрүне Думазының сески чыыжының депутаттарының база Тываның Баштыңы – Чазак Даргазының хууса бетинде соңгулдаларының ийиги хүнүнүң түңнелдери-биле, республиканың чурттакчы чонунуң 60 ажыг хуузу бадылаанын Тываның соңгулда комиссиязы дыңнаткан.

– Бөгүн соңгулдаларның кол хүнү. Соңгулда участоктары 8.00 шактан 20.00 шакка чедир ажылдаар. Ол ышкаш “кызыл зонада” база участок ажыттынган, 11.00 шакка чедир 35 кижи бадылаан.

Соңгулдалар штат чуруму езугаар ажылдап турар. 10.00 шакка чедир чурттакчы чоннуң 63 ажыг хуу бадылап, хамааты хүлээлгезин күүсеткен. Хажыдыышкыннарга хамаарыштыр КПРФ политиктиг партиядан чаңгыс хомудал кирген. Бо хомудалды сайгарып көргеш, хоойлуда көрдүнген хуусаада харыыны бээр бис – деп, Тываның соңгулда комиссиязының даргазы Олег Фортуна дыңнаткан.

Коронавирустан аараан хамаатыларның эрге-ажыын хажытпазы-биле, «кызыл зонада» түр үениң 187 дугаар соңгулда участогун тургусканын сагындыраал. Республикада соңгукчуларның даңзызында 197000 кижи бар.

Ш.Ховалыг

#Тываныңсоңгулдакомиссиязы #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
БӨГҮНГҮ ШИЛИЛГЕВИС — КЕЛИР ҮЕВИС-ТИР!
Следующая запись
Соңгулдаларның үшкү хүнүнде чоннуң идепкейи улгаткан
Меню