Рубрикалар

СОҢГУЛДАЛАРГА ИДЕПКЕЙЛИГ КИРЖИРИН КЫЙГЫРГАН

Тываның Баштыңының болгаш Күрүне Думазының депутаттарының соңгулдазының бирги хүнүнде ТР-ниң Дээди Хуралының Даргазы Каң-оол Даваа найысылалдың мурнуу чүгүнде 29 дугаарлыг участокка мугур 8 шакта келгеш соңгаан.

— Бөгүн бистиң соңгулда участогунда чон хөй-дүр. Өг-бүлем-биле кезээде бир дугаар соңгуур дээш кээр бис. Конститусчу эргевисти ажыглап, соңгулда кампаниязынга киржип хамааты хүлээлгевисти күүседип соңгудувус.

Бо кайгамчык аяс хүнде соңгуп келген чаңгыс чер-чурттугларывыстың өөрүшкүлүг арыннарын көөрү өөрүнчүг-дүр. Бөгүн ажыл хүнү болганда, олар эртежик соңгупкаш, ажылдарынче таваар чоруптар дээш эртежик соңгуп турарлар-дыр.

Бөгүнгү соңгулдалар бистиң чурттувуска болгаш республикавыска улуг ужур-уткалыг дээрзин билир бис, Күрүне Думазының депутаттарын болгаш республикавыстың бирги удуртукчузун соңгуп турарывыс бо. Ол бистиң республикавыска кончуг чугула. Келир беш чылда кым-биле, канчаар ажылдаарывыс бо соңгулдадан хамааржыр.

Соңгулдаларны бо участок кезээде бедик деңнелде эрттирип турар. Санэпидхайгааралдың шупту негелделерин сагып, соңгукчуларның эъдиниң изиин хынап, маска, хол-хаптарын үлеп, харын-даа ручкаларны безин берип турар-дыр.

Чаңгыс чер-чурттугларымны хамааты хүлээлгезин күүседип, соңгулдага идепкейлиг киржиринче кыйгырып тур мен.

А. АРАКЧАА.

#Соңгулдалар #Кызылхоорай #Кан_оолдаваа #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧОНУВУС ДЭЭШ СОҢГУП ТУР БИС
Следующая запись
«УРЯНХАЙ – ТЫВА ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» — ТУСКАЙЛАҢ ОРУК АЙТЫКЧЫЗЫ
Меню