Рубрикалар

СОЦИАЛ АЖЫЛДАКЧЫЛАРНЫ ШАҢНАП-МАКТААН

Социал ажылдакчының хүнүнде, Тыва Республиканың социал башкыларның база социал ажылдакчыларның бирги съездизи болуп эрткен.

Беш аңгы шөлдерге ооң ажылын организастаан. Кызыл хоорайга ийи шөлге, Чадаана хоорайга чеди кожууннуң, Шагаан-Арыгга үш, Самагалдайга беш кожууннуң социал ажылдакчылары чыылган. Съездиниң ажылынга социал башкылар, социал ажылдакчылар, психологтар, чоннуң социал камгалал болгаш деткимче ажылын харыылап турар тус чер чагыргаларының төлээлери, ниитизи-биле 300 ажыг кижи киришкен.

Тыва Республтиканың күш-ажыл болгаш социал политика сайыдының илеткелинден алырга, республикада 127 муң ажы-төл кижизиттинип турар 98126 өг-бүле бар. Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерниң саны 38620, 2901 өг-бүледе бештен хөй ажы-төл бар. Амыдыралы чегей байдалдыг 5817 өг-бүлени республиканың социал албан черлериниң учеттарында алган. Ада-иезиниң хайгааралы чок арткан 3667 уруг социал албан черлеринде чурттап турар. Республикада инвалид 2602 уруглар, 20119 улуг кижилер бар. 842 назылап кыраан, инвалид база чааскаанзыраан кижилерни 9 бажың-интернаттарда ажаап-карактап турар. Бажыңында чааскаан чурттап турар 340 кижини хайгааралында алган. Бо хөй талалыг ажыл-чорудулгада 61 социал ажылдакчы, 84 специалист, ниитизи-биле 1499 кижи хаара туттунганын дыңнаткан.

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг съездиниң киржикчилеринге Социал ажылдакчының хүнү-биле байырны чедирген. “Социал адырда ажылдап, сеткилиниң чылыын улуска харам чокка өргүп чоруур кижилерге профессионал байырлалы-биле байыр чедирип тур мен. Хандырылгазы кошкак, назыдап-кыраан база бертик-межел кижилерге дузалажып, ниитилеливисти чырык-чаагай, буянныг кылып чоруур силер” – деп, ол демдеглээш, ажылынга шылгараан ажылдакчыларга күрүне шаңналдарын тывыскан.

Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкин бижиин Барыын-Хемчик кожууннуң чонну ажылга хаара төвүнүң кол специализи Алдынай Кестик-ооловна Ооржакка, “Поддержка” республиканың социал хандырылга комплекстиг төптүң консультантызы Яра Болат-ооловна Сарыгларга, Кызылдың уруглар бажыңының эмчи сестразы Раиса Сундуйовна Соянга тывыскан. Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижиинге Сүт-Хөл кожууннуң өг-бүлеге база уругларга социал дуза төвүнүң Алдан-Маадыр сумузунда социал ажылдакчызы Клавдия Социаловна Донгак, Сукпактың хоочуннар база инвалидтерге тускай бажың-интернадының улуг эмчи сестразы Айлана Эрес-ооловна Куулар, Барыын-Хемчик кожууннуң чонну ажылга хаара тудар төвүнүң кол специализи Алдынай Кестик-ооловна Ооржак, Барыын-Хемчик кожууннуң өг-бүлеге база уругларга социал деткимче төвүнүң кижизидикчизи Долаана Бадан-ооловна Сарыг-Донгак олар төлептиг болган.

Съездиниң ажылында социал камгалал болгаш хандырылга шынарын бедидери, үениң аайынга дүүштүр социал камгалал системазының инфраструктуразын хөгжүдери, социал ажылдакчыларның ат-алдарын бедидери, оларга социал магадылалдарны база чиигелделерни көргүзериниң дугайында айтырыглар көдүрүлген.

#Социалажылдакчыныңхүнү #Съезд #Күрүнешаңналдары #Владиславховалыг #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
“АЖЫЛ-ИШЧИ РОССИЯ”-БИЛЕ КЕРЭЭНИ ЧАРГАН
Следующая запись
В. ХОВАЛЫГ: «ЭГЛИП КЕЛБЕС УЛУГ ЧИДИРИГ-ДИР»
Меню