Рубрикалар

СПОРТЧУ ШӨЛГЕ ЧЕДИНГЕН

Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының медээзи-биле алырга, эрткен неделяда Эрзин кожууннуң 250 бичии ажыг чурттакчылыг Качык деп бичежек суурунуң школазынга ажык спортчу шөлдүң эптеп-тургузуушкуну доозулган. Эвээш өөреникчилиг школаны «Өөредилге» национал төлевилелдиң иштинге туткан. Амгы үеде ында 30 школачы өөренип турар. Шак ынчалдыр, ырак-узак кызыгаар чоогу суурнуң ажы-төлү спорт-биле холбажыр арга-шинектиг апарган, а өөредилге албан чери бо чылгы өөредилге чылын чаа спортчу шөлдүг уткуур.

Сууржуларга спортчу шөлдүң ажыдыышкыны амырап-хөглээриниң чылдагааны болган. Качыктың чурттакчызы, Тываның тудуг техникумунуң 2-ги курсчузу Ай-Херел Намгай өскерлиишкиннерни мынчаар үнелээн: «Мээң төрээн суурумда уруглар чыглып, спорт-биле холбажыр черниң көстүп келгенинге өөрүүр-дүр мен. Спорт дээрге кадыкшыл-ла болгай. Бистиң суурнуң уруглары болгаш аныяктары национал төлевилелдиң дузазы-биле туттунган чаа спорт шөлүн ажыктыг ажыглаарынга бүзүрээр мен».

Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының сан-медээзи-биле алырга, 2021 чылда шак мындыг спортчу объектилерни Ийме, Элдиг-Хем, Үжеп-Аксы, Мөген-Бүрен, Ак-Чыраа, Шивилиг, Ий, Хам-Сыра суурларның, а ол ышкаш Каа-Хем суурнуң база Шагаан-Арыг хоорайның 2 дугаар школаларынга тургзузар.

#Националтөлевилел #Өөредилге #Эрзинкожуун #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
2800 АЖЫГ ТОННА ДҮЖҮТТҮ АЛЫР
Следующая запись
КАДАТ ЧОК МАЛ – ООРНУӉ ОЛЧАЗЫ
Меню