Рубрикалар

Студентилерге Национал театрның онза белээ

В.Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрының мурнундан Якутск хоорайда  Арктиканың культура болгаш уран чүүлдүң күрүне институдунче ийи чыл бурунгаар тыва студентилер өөренип чоруткан. Бо хүннерде 2-ги курста дөрт студент өөренип турар. Оларның үжү  “драма болгаш кино артизи” мергежилин шилип алган, чаңгызы – режиссер болур күзелдиг.

Эрткен чылдың ноябрь 27-30 хүннеринде Тываның хөгжүм-шии театрының директору Начын Шалык биле кол режиссеру Сайдаш Монгуш Саха театрның режиссеру Андрей Борисовтуң 70 харлаанынга тураскааткан байырлыг хемчеглерже чалаткаш, Якутияга четкеш, келген. Ажыл-агыйжы сургакчылаашкын үезинде, бир дугаарында, Тываның хөгжүм-шии театрының мурнундан өөредип чорутканы студентилеринге чедип, амыр-менди солчуп, ужурашканнар. Театрның алдар-аттыг удуртукчулары ынчан база студентилерни өөртүп, тыва ак чем болгаш эътти чедирип бергеннер.

Бо удаада дөрт студентиге тыва национал тоннар болгаш идиктерни В.Көк-оол аттыг Национал театрның  мурнундан белекке берген. Национал тыва хепти театрның даараныр цегиниң мастерлери кыска хуусаада кончуг дүрген болгаш шевергин даарап, белеткээн. Студентилер алган белээнге өөрүп, боттарының мурнундан четтиргенин илередип, театрның чуруун көргүскен амданныг тортту сөңнээннер.

Демдеглеп каар чүүл,  Национал театр мурнундан өөренип чоруп турган студентилерге шак мындыг деткимчени театрның  удуртулгазы доктаамал чорудуп турган болгаш, ам –даа уламчылап турар. Чижээ, Москваның М.С Шепкин аттыг театр училищезиниң 2017 чылдың доозукчулары -“шепкинчилер” өөренип турган үезинде  11 комплект национал идик-хепти (тон, бөрт, идик) база алганнар.

Якутск хоорайда өөренип турар ол студентилерниң өөредилгези эки, хөй-ниити ажылынга идепкейжи дээрзин институттуң проректору Вера Никифорова демдеглеп, Тыва театрның удуртулгазынга дыңнаткан.

Бист. корр.

Чуруктарны В.Көк-оол аттыг Национал театрның социал четкиде арнындан алган

Предыдущая запись
Тывага бок болбаазырадыр заводтарны тудар
Следующая запись
ЭҢ ЭКИ ЧАГАА КИЧЭЭЛИ – 2022
Меню