Рубрикалар

Сургуулдар интернет таварыштыр өөренир

Тываның күрүне университеди болгаш педагогика колледжи коронавирус аарыын болдурбас болгаш неп­теревези-биле, РФ-тиң Эртем яамызының дужаалы езугаар март 18-тен эгелеп, ырактан интернет таварыштыр өөренип эгелээн. Өөредилге черинде Тываның кол санитар эмчизиниң даалгазы-биле вирустан камгаланыр болгаш ону таратпазының дүрүмнерин сагыыры-биле шупту байдалдарны тургускан.

Амгы үеде коронавирустуң тывылган чери Кыдаттан сургуул­дар чок. Кышкы дыштанылга үезинде чорупкан хевээр, улаштыр февраль айдан эгелеп, ырактан интернет таварыштыр өөренир хевирже шилчиткен. Өске даштыкы чурттардан 61 сургуул өөренип турар, 53-ү Моолдан. Оларны Моолче чандырарын шиитпир­лээн. Амгы үеде Тывада өөренип турар моол сургуулдарны ол тала хүлээп алырын, а бо таладан организастыг үдеп чорударын аразында дугуржуп турар.

ТывГУ-да хүндүскү салбырда 3500 болгаш кежээки салбырларда 1500 кижи өөренип турар. Шуптузунда интернет таварыштыр өөренир эптиг байдалды тургускан. Найысылалда сургуулдар боттарының бажыңнарындан, а хөй-ниити чуртталга черинде чурттап турар сургуулдарга интернетче кирер Wi-Fi-ни чедимчелиг кылдыр тургускан. Күзелдиг студентилер компьютер залынга санитарлыг дүрүмнү хажытпазы-биле хөй эвес бөлүктеп өөренир. Амгы үеде Россиядан дашкаар сургакчылаашкында сургуулдар чок.

Аржана ЧАМЗЫРЫН. #Шын

Предыдущая запись
Ак сеткил, найырал, билчиишкин – эртемденниң дүлгүүрү
Следующая запись
Кыдатта тыва студентиден медээ
Меню