Рубрикалар

Свет өртээн 2 ай ажыр төлевээн болза, чүү болурул?

📢 Республиканыӊ энергетиктери айтырыгга харыылап, тайылбырны берген.

Свет өртээн 2 ай ажыр төлевээн болза, дараазында хемчеглерни алыр.
— Электри энергиязын өжүрүп, сведин үзе кезип кааптар.
— Төлевээн акшазынга немей хөө (пеня) салыр.
— Суд таварыштыр төледир.
— Эт-хөреӊгизин хураар, банкыларда агар-санын ажыглавас кылдыр дуглаар, шимчевес өнчү-хөреӊгизин, машина-техниказын бүрүткедирин, даштыкы чуртче чоруурун хоруур.

❗Электри энергиязын оорлаар болза, чүү болурул?
— Улуг торгаалдар төледип, кезедир
— Тарифти экономиктиг когарал актызы-биле санаар, ол чиигелделиг тарифтен оранчок улуг болур.
— Кеземче дүрүмү-биле буруудаар (Россияныӊ Кеземче дүрүмүнүӊ 156-гы чүүлү «Когарал чедиргени», азы 158-ки чүүлү «Оор чорук». Ол дээш 300 муӊ рубльга торгаары, бир болза, хосталгазын 2 чыл хире хуусаага казыыры көрдүнген). Үстүнде айтырыгныӊ харыызында бижээнин көрүӊер.

❗Электри энергиязын ай санында төлеп алырга, чиик болур. Өрезиниӊ шуптузун хары-угда төлээриниӊ орнунга, өй-өйлеп төлээрге, белен болур.
Электри энергиязын хоойлу-дүрүм-биле керээ чарып алгаш, ажыглаарга, таарымчалыг болгаш айыыл чок.
Бир эвес электри энергиязын оорлап турар улус көрген болза, ооӊ дугайында дыӊнадыр: 8-800-220-0-220.
Свет өртээниӊ санаашкынны шүүштүрүп хынаарда,: 8(39422) 5-6526, азы 8-800-700-1937 деп телефонче долгаар.

Предыдущая запись
Тиилелге хүнүнде «Өлүм чок полк» акциязы Кызылга болур
Следующая запись
Российжи шериг албанының ачы-хавыяазы
Меню