Рубрикалар

ТӨӨГҮЛҮГ ЧУРУК

Кызыл хоорайның чурттакчызы Хүрең Оюн «Шын» солуннуң редакциязынга эрткен чүс чылдың төөгүлүг чуруун эккелген. Хүрең Чамзановичиниң чугаазы-биле алырга, ол төөгүлүг чурукта Алтай крайга көдээ ажыл-агый талазы-биле өөренип чораан тыва сургуулдарны тырттырган. Эргижирээн чуруктуң артында «1932 чылда Соңгаар Таштыг деп черге тырттырган чурук» деп бижимел бар. Ону Дамба деп студент демдеглеп бижээн.

Тыва сургуулдарның аразында Межегей чурттуг ооң даайы Даржап Оюн бар (чурукта: кырында солагай талазындан үш дугаары). Ооң даайы Хемчик үймээнин базарынга киржип чораан кызыл партизаннарның бирээзи, ынчангаш Партизан деп шолалыг. Сөөлүнде, 50 чылдар эгезинде, даайы Межегейге бир дугаар «горючевоз» турган дээрзин
Хүрең Чамзанович сактып чугаалады. Даайы кывар-чаар чүүлдерни (солярка, үс, бензин) тевеге МТС-тен Таңдының шупту бригадаларынче дажып турган. Оон Ленин аттыг колхозка бригадага тараа ажылынга киржип чораан. Даржап Оюн 1973 чылда 72 харлыында мөчээн. Чадаананың Хөндергейде ооң чевээнде «Кызыл партизан» деп бижээн.

Хүрең Чамзанович боду Кызылдың политехниктиг техникумунуң бир дугаар доозукчузу. Бүгү назынында Барыын-Хемчикке тудуг организациязынга прорабтап, инженерлеп, экономистеп ажылдап чораан. Хоочуннуң ниити ажылчын стажы – 47 чыл.

Хоочун бо төөгүлүг чурукту Тыва Арат Республиканың 100 чылдаан оюнда даайынга болгаш ооң кады өөренип чораан сургуул эштеринге сактыышкын кылдыр парлап бээрин дилээн.

Бистиң корр.

Предыдущая запись
ЭРТКЕН НЕДЕЛЯДА 85 ҮҮЛГЕДИГ
Следующая запись
ЧАА МАШИНАЛАРНЫҢ ДҮЛГҮҮРЛЕРИН ТЫВЫСКАН
Меню